VIKTIG NYHET

Ändring av manusstopp!

Nästa manusstopp för vår medlemstidning är ändrat till den 25 april. Vi uppmanar alla som vill ha med något i nästa nummer av vår medlemstidning att notera detta datum!

Läs mer
Kenneth G Forslund och Patrik Karlsson

Nytt distrikt – ny hemsida! Kenneth tackar för sig.

På bilden ser vi Kenneth G Forslund, avgående ordförande i Bohusläns partidistrikt och Patrik Karlsson, föreslagen ordförande för nya partidistriktet Göteborgsområdet.

På lördag upphör Bohuslän och Norra Älvsborgs partidistrikt och ersätts av Fyrbodal och Göteborgsområdets partidistrikt. Bohusläns partidistrikts ordförande, Kenneth G Forslund kommer att avtacka den avgående styrelsen samt uppmärksamma de personer som gjort stora insatser för det gamla distriktet. De två årskongresserna hålls på lördag i Stenungsund och gästas av partisekreterare Lena Rådström Baastad. På förslag…

Läs mer
Aylin Fazelian

Aylin från Mölndal får stipendium för sitt engagemang

Aylin Fazelian tilldelas Ernst Wigforss stipendium för sitt internationella engagemang och för sina forskningsstudier i Kina.

Aylin undersöker frågan om EU:s roll som global aktör. I takt med att EU:s politiska befogenheter stärkts över åren, har EU framträtt som en viktig plattform för medlemsstaternas utrikespolitik. I sin fältresa till Kina studerar Aylin EU:s relation med Kina och hoppas bidra till en bättre förståelse för hur dagens EU verkar i en värld…

Läs mer
Bernt A Runberg

Mölndal Energi AB minskade CO2 utsläpp med 125 000 ton!! 

Mölndal Energi AB är snart helt fossiloberoende, vilket innebär att stort steg mot för bättre klimat. 

Bolaget har allt sedan kraftvärmeverket blev klart haft inriktningen att endast använda biobränsle vid framställning av fjärrvärme och el. Den el som bolaget säljer till alla kunder och som vi själva använder är sedan 2015 100% förnybar. Styrelsen tog beslut i november 2015 om att också konvertera den gamla fastbränslepannan från TORV till biobränsle. Bolaget…

Läs mer
facebook Twitter Email