Vårdöverenskommelsen (VÖK) 2020

Varje år tar politiken ställning till vårdöverenskommelser, så kallad VÖK. Då fattar man beslut om vården för kommande år. Den 5 och 6 oktober är det dags att fatta beslut i Göteborgsnämnden samt i den Västra sjukvårdsnämnden. Vi socialdemokraterna kommer att avstå att rösta av följande skäl: Processen kring vårdöverenskommelserna för 2021 har varit besvärlig,…

Läs mer

SD-politiker borde ta avstånd från Mellbin

I fredags strejkade elever från ÅK 5 i Fässbergsskolan för klimatet. Att ungdomar tar ställning i samhällfrågor anser vi, är både viktigt och nödvändigt. I dagsläge finns inga forum i Mölndal där politiken och ungdomar kan mötas. Strejken som eleverna genomförde var ett sätt att säga ifrån, ett sätt att säga sitt. Det är för…

Läs mer

Äldredagen 2020

FN:s internationella dag för äldre! Idag är det internationella dagen för äldre. I ljuset av pandemin uppmärksammar FN våra äldres levnadsvillkor och hälsa. De som har byggt vårt land och har lagt grunden för vårt samhällsbygge. Nu är det dags att bygga ett bättre och tryggare samhälle för alla äldre.

Läs mer

Nya satsningar på klimatet, för en säkrare framtid!

I veckan presenterades klimat- och miljöområdet i regeringens höstbudget för 2021. Till områdena görs satsningar på totalt 9,7 miljarder kronor.  Frågan om klimatförändringarna blir allt mer akut och åtgärder för dess begränsning är nödvändigt för en säkrare framtid för alla. Regeringens satsningar är varmt välkomna (till skillnad från uppvärmningen) och är viktiga för att skärpa…

Läs mer
facebook Twitter Email