Miljönämnden – våren 2019

Det har varit en spännande vår för oss i Miljönämnden. Vi har ihop med förvaltningen varit iväg till Borås för få se deras avfallsanläggning Sobacken och samtidigt fått chansen att lära känna varandra och få större inblick i vad miljöförvaltningen faktiskt gör. Det har varit mycket fokus på att nämnden ska få utbildning vilket har…

Läs mer

Aktuellt från Gunnebo Slott och Trädgårdar

I år har Gunnebo Slott och Trädgårdar lämnat en händelsefullt vår och sommar bakom sig. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB har sedan april ny styrelse. Vid halvårsskiftet slutade Lena Vikström efter 25 år på Gunnebo, var av 18 år som VD. Den 1 juli tillträdde Ann-Christin Sande sin tjänst som Gunnebos nya VD. Gunnebo Slott…

Läs mer

En budget för samhället

Det här är en budget som bygger samhället starkare med reformer för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet. Av välfärdsmiljarderna för att stärka den kommunala välfärden…

Läs mer

Hälsa för ALLA

År 2017 skrev Folkhälsomyndigheten såhär: Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat för att minska skillnaderna och skapa förutsättningar för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i vardagen. Idag, två år senare skulle samma text kunna…

Läs mer
facebook Twitter Email