Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Aylin Fazelian

Aylin från Mölndal får stipendium för sitt engagemang

Aylin Fazelian tilldelas Ernst Wigforss stipendium för sitt internationella engagemang och för sina forskningsstudier i Kina.

Aylin undersöker frågan om EU:s roll som global aktör. I takt med att EU:s politiska befogenheter stärkts över åren, har EU framträtt som en viktig plattform för medlemsstaternas utrikespolitik. I sin fältresa till Kina studerar Aylin EU:s relation med Kina och hoppas bidra till en bättre förståelse för hur dagens EU verkar i en värld…

Läs mer
Bernt A Runberg

Mölndal Energi AB minskade CO2 utsläpp med 125 000 ton!! 

Mölndal Energi AB är snart helt fossiloberoende, vilket innebär att stort steg mot för bättre klimat. 

Bolaget har allt sedan kraftvärmeverket blev klart haft inriktningen att endast använda biobränsle vid framställning av fjärrvärme och el. Den el som bolaget säljer till alla kunder och som vi själva använder är sedan 2015 100% förnybar. Styrelsen tog beslut i november 2015 om att också konvertera den gamla fastbränslepannan från TORV till biobränsle. Bolaget…

Läs mer
Patrik Karlsson

Färre barn i förskolegrupperna i Mölndal. Viktigt S löfte!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har som vallöfte utlovat att minska antalet barn i grupperna på förskolan. Vi har kommit en liten bit på väg i det arbetet, men det är så lite att det förmodligen inte märks så tydligt ute i verksamheten. Men trenden går åt rätt håll.

De åtgärder vi hittills använt oss av är ju i första hand att öka personaltätheten, det vill säga att tillföra mer resurser för att man ska kunna anställa fler pedagoger i verksamheten. Vi kan nu konstatera att med den metoden kommer vi snart inte längre. Det beror på att vi nu hamnar i det läget…

Läs mer
Helen Eliasson

Överskott på pengar – underskott på vård

”Det sticker i ögonen att vårdköerna har ökat samtidigt som regionen gör ett stort överskott under 2016 på nästan 1,6 miljarder kronor.” Ett uttalande man kan tro kommer från oss socialdemokrater. Men uttalandet kommer från revisionen i Västra Götalandsregionen, med anledning av årsredovisningen för 2016. 

Revisionens synpunkter går således hand i handske med den socialdemokratiska kritiken att det visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt om det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Såväl…

Läs mer
facebook Twitter Email