Han är med och tar ny modell till Mölndal!

Social- och Arbetsmarknadsnämnden där Bernt A Runberg (S) är ordförande arbetar för att införa ”Trelleborgsmodellen”. Modellen är ett arbetssätt som innebär att man kommer att fokusera på att fler människor kommer ut i arbetslivet och inte stannar i ett försörjningsstödsberoende i Mölndal.

Social- och Arbetsmarknadsnämnden kommer att anpassa den utifrån våra de lokal förutsättningar som finns i Mölndal.
I dag tar det för en sökande upp till tre veckor innan han eller hon får ett svar på sin ansökan, vilket är en lång tid. Nu kommer nämnden och förvaltningen att digitalisera verksamheten via ett nytt system som innebär att den sökande kommer att få ett svar efter en dag.

Social- och Arbetsmarknadsnämndens inriktning kommer att vara mot arbetsmarknadsenheten och jobba med att få den sökande ut på den öppna arbetsmarknaden via stöd och hjälp.

Man kommer nu att arbeta med grundproblematiken efter fyra principer.

  1. Arbetsplatsen först.
  2. 85/15 att 85 procent av de som vi  möter i vår verksamhet kan gå in i en arbetsmarknadsinsats och detta frigör resurser så att vi kan fokusera på huvudflödet och frigör resurser för de resterande 15 procenten.
  3. Kompetenspåfyllning om det finns en möjlighet till anställning skall vi som förvaltning vara med och hitta gapet mellan en anställning och näringslivets krav på kompetens hos den enskilde.
  4. Systematisk uppföljning av vad vi gör och och hur vi gör det på bästa möjliga vis för den arbetssökanden.
    Samt att vi också har rätt personal  som skall jobba mot målgruppen. Vi vill genom snabba och aktiva arbetsmarknadsinsatser matcha mölndalsbor till arbete och egenförsörjning.

– Alla människor både vill och kan ta ansvar för sina egna val och handlingar och där arbete är en friskfaktor för såväl individen, familjen och vårt samhälle, säger Bernt A Runberg (S), ordförande i Social- och Arbetsmarknadsnämnden.
– Jag tror verkligen att denna modellen, med rätt anpassning kommer att vara ett steg i rätt siktning, avslutar Bernt A Runberg (S)

facebook Twitter Email