Forsåkersområdet

Det stämmer inte Lars Gahrn!

Lars Gahrn kommer med felaktiga påståenden i en insändare i Mölndals-Posten med rubriken "Stoppa Mölndala" Han påstår att bolaget förstört mångmiljonvärden samt att bolaget inte skulle respektera kommunala beslut. Patrik Karlsson (S), ordförande i Mölndala Fastighets AB, bemöter kritiken här.

Lars Gahrn har mycket kunskap om historien, och rätt i mycket. Men inte när det gäller hans påståenden om att Mölndala Fastighets AB förstört mångmiljonvärden och att bolaget inte respekterar kommunala beslut.

Det är faktiskt tvärtom. Mölndala Fastighets AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag utveckla Forsåkersområdet på ett sånt sätt så att vi klarar av att bygga en ny stadsdel med både, bostäder, kontor och verksamheter utan att det kostar medborgarna och staden några pengar.

Patrik Karlsson (S), ordförande i Mölndala Fastighets AB

Det innebär att alla fastigheter, såväl bostäder som kontor, butiker, måste generera tillräckligt mycket resurser så man kan bekosta all den infrastruktur som krävs för att området ska fungera. I den plan vi har gjort så har undersökningar visat vilka byggnader som är i tillräckligt bra skick för att klara detta. Således är de byggnader som hittills rivits inte möjliga att behålla för att klara att uppnå det mål som fullmäktige gett bolaget.

När det gäller påståendet att vi skulle ”tjata” på Byggnadsnämnden för att få riva byggnad 26 (den gamla truckverkstaden) handlar det om flera skäl. Dels att den är kontaminerad, dels att den inte kan behållas ur ett ekonomiskt perspektiv samt, vilket kanske är det viktigaste motivet, att den i detaljplanen ligger precis där en av Forsåkersområdets större genomfartsvägar ska gå och att byggnaden inte är förenlig med vattendomsansökan.

Om kommunfullmäktige antar detaljplanen i höst så kommer fastigheten att rivas eftersom detaljplanen rent juridiskt styr vad vi kan och får göra på Forsåkersområdet. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och det blir således Mölndala Fastighets AB:s uppdrag att följa och respektera både detaljplanen och kommunfullmäktiges beslut.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande Mölndala Fastighets AB

facebook Twitter Email