Visar alla poster med taggen:Forsåkersområdet

Forsåkersområdet

Det stämmer inte Lars Gahrn!

Lars Gahrn kommer med felaktiga påståenden i en insändare i Mölndals-Posten med rubriken "Stoppa Mölndala" Han påstår att bolaget förstört mångmiljonvärden samt att bolaget inte skulle respektera kommunala beslut. Patrik Karlsson (S), ordförande i Mölndala Fastighets AB, bemöter kritiken här.

Lars Gahrn har mycket kunskap om historien, och rätt i mycket. Men inte när det gäller hans påståenden om att Mölndala Fastighets AB förstört mångmiljonvärden och att bolaget inte respekterar kommunala beslut. Det är faktiskt tvärtom. Mölndala Fastighets AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag utveckla Forsåkersområdet på ett sånt sätt så att vi klarar av att…

Läs mer
Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden. Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S):…

Läs mer

Samrådsmöte om detaljplan för Forsåker!

Torsdag den 1 juni kl.18.00 är det samrådsmöte om den första detaljplanen för Forsåkersområdet. Mötet hålls i fullmäktigesalen och är öppet för allmänheten.

Alla som är intresserade, och, eller, sakägare kan gå dit och lyssna på en föredragning om detaljplanen för första etappen av Forsåkersområdet, den etapp som ligger österut i området och bland annat innehåller den gamla industrikärnan. Samrådet som nu pågår syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa…

Läs mer
facebook Twitter Email