Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden.

Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S): ordförande Mölndala Fastighets AB samt Bjarne Fjellanger, VD Mölndala Fastighets AB.

– Det är otroligt viktigt att vi kan beskriva de fördelar som satsningar på infrastrukturen, inte minst järnvägen, kan ha för Mölndal och Forsåkers utveckling. Det är också viktigt att ge ministern en bild av hur vi tycker samarbete med det statliga Trafikverket fungerar, säger Patrik Karlsson (S), ordförande Mölndala Fastighets AB.

facebook Twitter Email