Bernt A Runberg

Mölndal Energi AB minskade CO2 utsläpp med 125 000 ton!! 

Mölndal Energi AB är snart helt fossiloberoende, vilket innebär att stort steg mot för bättre klimat. 

Bolaget har allt sedan kraftvärmeverket blev klart haft inriktningen att endast använda biobränsle vid framställning av fjärrvärme och el.

Den el som bolaget säljer till alla kunder och som vi själva använder är sedan 2015 100% förnybar.

Styrelsen tog beslut i november 2015 om att också konvertera den gamla fastbränslepannan från TORV till biobränsle.

Bolaget har gått från traditionell produktion då med olja till enbart förnyelsebart bränsle. Bolaget är också ägare till tre vindkraftverk. Via avancerade beräkningar som har utförts i det som kallas klimatbokslut så har bolaget minskat de globala utsläppen av  CO2 (Koldioxid) med 125 000 ton.

För att få lite perspektiv på det så medverkade Mölndals Energi AB under 2016 till en minskning av utsläppen motsvarande 54% av kommunens samlade utsläpp.

Bernt A Runberg har suttit för Socialdemokraterna i Mölndal Energi AB:s styrels sedan 2010, han säger såhär:

– Det har för mig varit en självklarhet att driva på i dessa processer säger Bernt A Runberg (S) ledamot i Mölndal Energi AB:s styrelse. När man ser att Mölndals stads egna bolag bidra till att minska CO2 utsläppen med 125 000 ton, så förstår man att det går att göra skillnad för ett bättre klimat, avslutar Bernt.

facebook Twitter Email