Marie Östh Karlsson

Mölndal Energis nya anläggning med fjärrkyla invigd!

Under onsdagen så invigdes Mölndals Energi AB:s nya fjärrkylecentral. Centralen ligger i det som vi mölndalsbor känner som värmecentralen under Åbykullen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fjärrkyleanläggningen ska framför allt mata kyla till Mölndals nya centrumanläggning, men även till SCA huset och de fastigheter som väljer att koppla på sig. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Man matar ut kyla i ledningen, 6 gradigt vatten, och använder den till att kyla anläggningarna, butiker och kontor, genom att låta den passera en värmeväxlare och sedan kyler det via luftkonditioneringen. När vattnet sedan kommer tillbaka i retur är det 16 grader. Då kyler man det igen och skickar på nytt ut det i systemet. Lite enkelt förklarat, men oerhört sinnrikt och miljövänligt.

Mölndal Energi AB är i toppklass när det gäller att verka för miljövänlig energi. Det är dessutom ett oerhört välskött bolag som årligen genererar ett överskott till sina ägare, Mölndals stad och därmed mölndalsborna.

– Mölndals Energi ligger i framkant då det gäller att producera el och fjärrvärme och nu även fjärrkyla framställt på ren biomassa. Bolaget bidrar till att minska stadens totala koldioxid utsläpp, sa Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande vid invigningen.

– Med utgångspunkt för stadens vision 2022, Framtidens Mölndal så ÄR Mölndal Energi som bolag modiga, där hjälper ni till att förstärka för att bygga en hållbar stad. Allt utifrån det som Kommunfullmäktige gång beslutat 2013, avslutade Marie Östh Karlsson.

facebook Twitter Email