Aktuellt från Utbildningsnämnden

Nu växer Mölndal och med det så växer behovet av utbildning. Sedan hösten förra året startade en ny nämnd med sin verksamhet. Med frågor som ska vi skala upp vår verksamhet eller skala ner den. Gemensamt kom vi fram till att Mölndal ska vara en bra aktör för utbildning i Göteborgsregionen och för våra invånare….

Läs mer

Skydda våra skyddsombud: 23 oktober

Den 1 oktober inkom en motion till Sveriges riksdag från Sverigedemokraterna. Motionen fokuserade på arbetsmiljön och tar upp 6 punkter. Nummer 5 lyder: “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklafackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud och tillkännager detta för regeringen” Sverigedemokraterna vill ta bort rätten för fackförbund att utse skyddsombud på…

Läs mer

S tillsätter sjukvårdspolitisk arbetsgrupp

Socialdemokraterna anser att det ska finnas en nära och jämlik vård i hela landet. Det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med vården och få den hjälp du behöver.

Oavsett var du bor eller hur tjock din plånbok är ska du kunna känna trygg i att du ges en vård i yttersta världsklass. En lättillgänglig sjukvård med hög medicinsk kvalitet är grundläggande i den socialdemokratiska visionen om ett välfärdssamhälle för alla. För att möta framtidens utmaningar, stärka förtroendet för hälso- och sjukvårdspolitiken och utveckla…

Läs mer

Miljönämnden – våren 2019

Det har varit en spännande vår för oss i Miljönämnden. Vi har ihop med förvaltningen varit iväg till Borås för få se deras avfallsanläggning Sobacken och samtidigt fått chansen att lära känna varandra och få större inblick i vad miljöförvaltningen faktiskt gör. Det har varit mycket fokus på att nämnden ska få utbildning vilket har…

Läs mer
facebook Twitter Email