Därför röstade S för omdiplomering till Fairtrade City

Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen röstade för att Mölndals stad ska omdiplomera sig till Fairtrade City. Det gjorde vi för att vi tycker att det är viktigt att ta ställning för rättvis handel och etisk konsumtion. Vi tycker att schysta villkor ska gälla även utanför svenska gränser. Det handlar om respekt till mänskliga rättigheter och det…

Läs mer

Vi Socialdemokrater agerar helt i enlighet med våra värderingar och långa samhällsengagemang. Vi arbetar för minskade klyftor och vi vill skapa förutsättningar för att alla ska få en bra livssituation.

Ambitionen för oss Socialdemokrater är nu att se till att våra kärnverksamheter kan drivas i god och professionell anda. Vi måste se till att ha en god kompetensförsörjning. Det innebär i sin tur att vi ska ha en bra relation och attityd mot våra anställda och brukare. Arbetsmiljönmåste prioriteras högt. Detta gör vi genom att…

Läs mer

Ytterligare en budget debatt är avklarat i Kommunfullmäktige

Förskola och skola är oerhört viktiga verksamheter Mölndal. Under året har dessa verksamheter haft ett mycket ansträngande läge. Det har de fortfarande. I Socialdemokraternas förslag till budget avsatt vi i skolnämnden, till år 2020, 11,6 miljoner kronor mer än majoriteten. Det tillskottet är till för att ge förvaltningen bättre förutsättningar för mindre klasser och ökad…

Läs mer

Vi måste satsa på barnen som är vår framtid

Det går att läsa i senaste fackliga skolrankningen att Mölndal faller från plats 115 till 179. Än så länge ligger Mölndals elevers skolresultat relativt högt men det är bara en tidsfråga innan försämringen med låg lärartäthet kommer drabba lärare hårdare men även i slutändan våra barn och deras resultat och dem tillhör den framtid vi…

Läs mer
facebook Twitter Email