Även detta år har vi Socialdemokraterer fokus på skolan

Precis som förra året så vill vi Socialdemokrater satsa på skolan. Barn, elever och personal. Personaltätheten är låg och grupperna är stora. Klasserna i skolan måste minskas. Vår personal är grunden till verksamheten. Då blir arbetsmiljön mycket viktig. Vi vill leverera kvalitet till våra unga medborgare. Barn och elever ska ha en trygg och lärorik…

Läs mer

Nu ska de unga med: vägen till åldersinkludering

I helgen genomfördes Göteborgsområdets höstmöte där bland annat verksamhetsplanen för 2021 antogs. Från ett ungt perspektiv skulle jag ändå säga att jag är positiv. Ett stort fokus på dagen och verksamhetsplanen var hur vi behandlar och får fler unga till organisationen. Ett annat fokus var sociala medier och att vara moderna och aktiva i dagens…

Läs mer

Mölndals budget är nu antagen: här är Socialdemokraternas förslag

Vi socialdemokrater i Mölndal arbetar för minskade klyftor och ökade förutsättningar för att alla ska kunna ha möjligheter till ett meningsfullt och tryggt liv. Ett tryggt arbetsliv är också en av våra viktiga frågor. Trygga anställningar och erbjudande om heltidsanställningar ligger helt i linje med vårt tidigare vallöfte. Till detta finns det ekonomiska medel sedan…

Läs mer

Utdelning av Elandermedaljen

Idag har två av våra trogna kamrater förärats med Tage Erlanders hedersmedalj, Bengt Odlöw och Ralf Lorentzon. Medaljen delas ut till nominerade som verkat för partiet i minst 30 år,vilket de båda kamraterna har gjort med råge. Många är de roller och uppdrag som dessa två kamrater axlat. Med stolthet fick vi äran att dela…

Läs mer
facebook Twitter Email