Socialdemokraternas budgetkappa

Mölndal är i stark utveckling. Satsning på stadsplanering och näringsliv har genomförts på ett sätt som gjort att Mölndal verkligen satts på kartan. Många arbetsplatser har tillförts oss. Likaså har invånarantalet ökat kraftigt. Med ett flertal silverplaceringar i nationella rankingar kan vi med glädje se att Mölndal på allvar är en av de stora bitarna…

Läs mer

Kommunalråd i Mölndal

En av våra sista delar i serien om att vara politiker i Mölndal: Pernilla Övermark

Jag vill att alla ska veta… Vi politiker får ofta höra att vi inte är förankrade i verkligheten. Och att vi inte vet hur det är och hur andra har det. Vi skor oss på andras bekostnad och politikerföraktet sprider sig. Jag måste nu få berätta att de flesta politiker är fritidspolitiker. En fritidspolitiker arbetar…

Läs mer

Svar till Mikael Brodin och Hans Wessberg, Sverigedemokrater och ledamot och ersättare i skolnämnden

Hur kommer det sig att ni anser er inte ha insyn i vad som sker i bl a skolförvaltningen? Det är bekymmersamt! Ni sitter i så pass många sammanhang att ni faktiskt har insyn i hela stadens verksamhet. T o m i själva Skolnämnden. Med en ordinarie ledamot och en ersättare har ni samma insyn…

Läs mer

100 år av kvinnlig rösträtt

Fredag den 24 maj är det 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.
Läs mer
facebook Twitter Email