Nu bygger vi Mölndal starkt!

EU 2024 Bli medlem Vår politik

(S)amverkan för (M)ölndals budget 2024 är antagen!

Kontinuitet, stabilitet och möjlighet till handlingsutrymme

Kärnverksamheten ska värnas Mölndal ska ta sig igenom det ansträngda läget med bibehållen verksamhet   Stadens ekonomi ska vara stabil över tid Överskottet skall användas till att minska behovet av att låna   Ansvarsfull budget Större delen av budgetsatsningarna går till att möta kostnadsökningar samt genomföra de fleråriga satsningarna ur budgeten 2023 Övriga budgetsatsningar är…

Läs mer

Trygghetsvärdar i Lindome!

Stadens politiska majoritet, Samverkan för Mölndal, växlar upp trygghetsarbetet genom fler trygghetsvärdar i hela kommunen. Nu är det Lindomes tur!

Nu går Samverkan för Mölndal vidare med ytterligare en punkt i vårt trygghetspaket. På dagens kommunstyrelse fattades beslut om att: Öka antalet trygghetsvärdar – från dagens 15 till 40 Starta en helt ny grupp av trygghetsvärdar med bas i Lindome Stärka närvaron genom att vara på plats 50 veckor om året Samverkan för Mölndal gör…

Läs mer

Det kallas för demokrati!

I media har det i det senaste skrivits om gratis skolfrukost, ett förslag som kom från SSU Mölndal till Socialdemokraterna, vilka lade en motion om detta i kommunfullmäktige. Frågan anser vi är viktig och det är bra politik som kan gynna Mölndals elever, vilket också Socialdemokraterna ställer sig bakom som princip.  Vi som ungdomsförbund driver…

Läs mer
facebook Twitter Email