Visar alla poster med taggen:Forsåkersområdet

Samrådsmöte om detaljplan för Forsåker!

Torsdag den 1 juni kl.18.00 är det samrådsmöte om den första detaljplanen för Forsåkersområdet. Mötet hålls i fullmäktigesalen och är öppet för allmänheten.

Alla som är intresserade, och, eller, sakägare kan gå dit och lyssna på en föredragning om detaljplanen för första etappen av Forsåkersområdet, den etapp som ligger österut i området och bland annat innehåller den gamla industrikärnan. Samrådet som nu pågår syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa…

Läs mer

Det börjar bli löjligt, Gerhard Bengtsson (M)!

Det har blivit något av ett insändar-race i Mölndals-Posten mellan Gerhard Bengtsson (M) och Patrik Karlsson (S). Här kommer Patrik Karlsson sista svar till Gerhard gällande vattenkraften i Forsåker!

Det här blir sista gången jag svarar Gerhard Bengtsson (M). Han har skrivit flera insändare i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft på Forsåker. Han har också vädrat sin åsikt i fullmäktige på ett ganska oförskämt sätt mot vår projektledare. Vi har helt enkelt inte samma åsikt i frågan. Gerhard har dessutom uppfattningen om att han vet…

Läs mer
Forsåkersområdet

Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar Patrik Karlsson på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara! För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna…

Läs mer
Vattenkraft

Du har både fel och är oförskämd Gerhard Bengtsson (M)

På senaste fullmäktigI en insändare i Mölndals-Posten så påstår Gerhard Bengtsson (M) att projektledarna på Mölndala Fastighets AB, som utvecklar det nya Forsåkersområdet, mentalt skulle leva i en annan tid än Gerhard själv gör? Det är både fel och oförskämt.

Insändaren handlar om den ide som Mölndala har, tillsammans med konsortiet, om att utvinna småskalig vattenkraft i forsen. Energi som till viss del kan omsättas till el för området. Det är inte projektledarna som står för den iden, det är hela styrelsen i Mölndala, inklusive ett av företagen i konsortiet, Trollängen, som jobbat mycket med…

Läs mer
facebook Twitter Email