Visar alla poster med taggen:Forsåkersområdet

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden. Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S):…

Läs mer

Samrådsmöte om detaljplan för Forsåker!

Torsdag den 1 juni kl.18.00 är det samrådsmöte om den första detaljplanen för Forsåkersområdet. Mötet hålls i fullmäktigesalen och är öppet för allmänheten.

Alla som är intresserade, och, eller, sakägare kan gå dit och lyssna på en föredragning om detaljplanen för första etappen av Forsåkersområdet, den etapp som ligger österut i området och bland annat innehåller den gamla industrikärnan. Samrådet som nu pågår syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa…

Läs mer

Det börjar bli löjligt, Gerhard Bengtsson (M)!

Det har blivit något av ett insändar-race i Mölndals-Posten mellan Gerhard Bengtsson (M) och Patrik Karlsson (S). Här kommer Patrik Karlsson sista svar till Gerhard gällande vattenkraften i Forsåker!

Det här blir sista gången jag svarar Gerhard Bengtsson (M). Han har skrivit flera insändare i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft på Forsåker. Han har också vädrat sin åsikt i fullmäktige på ett ganska oförskämt sätt mot vår projektledare. Vi har helt enkelt inte samma åsikt i frågan. Gerhard har dessutom uppfattningen om att han vet…

Läs mer
Forsåkersområdet

Tillstånd för vattenkraft i Forsåker finns redan!

Här svarar Patrik Karlsson på den insändare som Gerhard Bengtsson (M) har i Mölndals-Posten gällande småskalig vattenkraft i Forsåker!

Det verkar, trots den gedigna utbildning Gerhard Bengtsson (M) har, som att han inte vill förstå hur Mölndala Fastighets AB ser på småskalig vattenkraft i Forsåker? Gör här ytterligare försök att förklara! För att Forsåkersområdet ska kunna byggas måste vi skapa ett säkerhetssystem för vattnet genom två s.k. bypassrör. Detta är nödvändigt för att kunna…

Läs mer
facebook Twitter Email