Visar alla poster med taggen:Helen Eliasson

Helen Eliasson

”Barnen är vår framtid” – Så fortsätter S sitt arbete för jämlika villkor för unga

”Vi kan inte stillatigande bara se på när klyftor mellan barn och unga fortsätter att finnas i regionen. Barnen är vår framtid och framtiden skapar vi här och nu”, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i VGR, som i dag släpper en rapport om barnfattigdom i Västra Götaland, med åtta förslag till förbättringar.

Barn och unga i Sverige lever under relativt goda sociala förhållanden, och med god hälsa jämfört med många andra länder. Trots det finns det barn i Västra Götaland som lever under tuffa ekonomiska villkor, vilket skapar ojämlikhet mellan olika grupper av barn och unga. Det finns övertygande argument för att ett jämlikt samhälle i alla…

Läs mer
Helen Eliasson

Viktiga beslut för framtidens vård

”Tänderna hör till kroppen och ska därför införlivas i sjukförsäkringen” – det uttrycktes i ett flertal motioner till den nyligen avslutade 39:e socialdemokratiska partikongressen, som hölls i Göteborg.

Inte minst fördes detta krav fram från västsvenska delegater, som genomgående gjorde mycket väl ifrån sig i talarstolen. Nu nådde vi inte ända fram denna gång. Kongressen beslutade att ”Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa…

Läs mer
Helen Eliasson

Överskott på pengar – underskott på vård

”Det sticker i ögonen att vårdköerna har ökat samtidigt som regionen gör ett stort överskott under 2016 på nästan 1,6 miljarder kronor.” Ett uttalande man kan tro kommer från oss socialdemokrater. Men uttalandet kommer från revisionen i Västra Götalandsregionen, med anledning av årsredovisningen för 2016. 

Revisionens synpunkter går således hand i handske med den socialdemokratiska kritiken att det visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt om det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Såväl…

Läs mer
facebook Twitter Email