Helen Eliasson

Överskott på pengar – underskott på vård

”Det sticker i ögonen att vårdköerna har ökat samtidigt som regionen gör ett stort överskott under 2016 på nästan 1,6 miljarder kronor.” Ett uttalande man kan tro kommer från oss socialdemokrater. Men uttalandet kommer från revisionen i Västra Götalandsregionen, med anledning av årsredovisningen för 2016. 

Revisionens synpunkter går således hand i handske med den socialdemokratiska kritiken att det visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt om det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta.

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Såväl vi socialdemokrater som regionens revisorer konstaterar att det råder stora obalanser inom regionens största verksamhet, hälso- och sjukvården. Samtidigt som hälso- och sjukvårdsstyrelsen gör ett överskott på 252 miljoner kronor fortsätter sjukhusens underskott och problem. Vårdplatser stängs, överbeläggningar riskerar patientsäkerheten, vårdrelaterade skador ökar, tillgängligheten till besök och behandling ligger på historiskt låga nivåer och väntetiderna på akuten är långt ifrån acceptabla.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har hittills skickat en dryg miljard i nya statsbidrag till Västra Götalandsregionen. Det är pengar som var avsedda för att stärka vården, ge fler patienter vård i tid och bättre arbetsvillkor för personalen.

Men vi kan bara konstatera, i likhet med revisorerna, att pengarna inte använts till det, och dem, de var avsedda för. I dag har var tredje patient väntat i mer än tre månader på att få vård och sjukhusen brottas med stora ekonomiska bekymmer, eftersom de inte ens får pengar nog att klara sitt basuppdrag. Jag är ganska övertygad om att det är få av våra medarbetare eller patienter som sällar sig till det jubel som, Johnny Magnusson (M) och det moderatledda regionstyret ägnar sig åt.

Helen Eliasson (S)
Regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

facebook Twitter Email