Vård- och omsorgs politiker till möte med kommunal!

Debatten om  verksamheten inom Vård- och omsorg går vidare. Ove Dröscher (S) ordförande i nämnden svarar här signaturen ”En annan USK” i Mölndals-Posten, Ove Dröscher välkomnar också dialog med verksamhet och fack

När det gäller träffpunkterna så fanns det en missuppfattning att verksamheten var hotad. Så var inte fallet utan tanken var ett ökat samarbete med föreningslivet. Den lösningen var i dagsläget inte genomförbar alltså har inget hänt med den frågan. Verksamheten fortsätter som vanligt.

Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Schemaläggningen i våra verksamheter är en fråga av annan art. Det är fortfarande min mening att detta bör ske så nära brukarna som möjligt med deras behov i fokus och inte styras centralt av politikerna. Nämnden har blivit inbjuden av Kommunal att diskutera denna fråga med deras medlemmar den 11 januari och jag och några till kommer då att vara med på ett möte på Lackarebäcks äldreboende. Finns det minst ett alternativ som du säger så hoppas jag att vi kan reda ut det då. Har personalen egna förslag till effektivisering ska vi givetvis lyssna.

Faktum kvarstår, vi har en budget från fullmäktige att förhålla oss till. Det gör att vi ständigt behöver ompröva olika delar av vår verksamhet för att bli bättre och mer effektiva. Alternativet att höja skatten står inte till buds eftersom det inte finns en politisk majoritet för detta.

Ove Dröscher (S)

facebook Twitter Email