Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Vem är det som hotar valfriheten?

Vramsten (M), Krakowski (L) och Martini (C) påstår i en insändare i Mölndals-Posten att Socialdemokraterna hotar valfriheten för de äldre. 
Här kan du läsa Ove Dröschers (S) svar.

Låt oss först vara tydliga. Vi har ingenting emot att företag och kooperativ som inte är vinstdrivande får utföra välfärdstjänster. M, L och C verkar däremot inte så pigga på att Mölndal stad själva ska utföra hemtjänst. När Vård- och Omsorgsförvaltningen skickade upp en testballong om att lägga ut hela hemtjänsten på entreprenad var de…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar nya namn till Kommunstyrelsen i Mölndal

Socialdemokraterna fastställde i söndags de namn som kandiderar till Kommunstyrelsen den kommande mandatperioden. Elpida Georgitsi är en av de nya på listan.

På listan, som omfattar tio namn, så hittar vi tre nya som gör premiär på listan. På plats nummer sju står Elpida Georgitsi, Elpida är idag gruppledare i Miljönämnden för Socialdemokraterna, hon sitter i fullmäktige och jobbar till vardags på Kommunal. På plats nummer nio återfinns shahla Alamshahi som idag är gruppledare i Tekniska nämnden…

Läs mer

Vård- och omsorgs politiker till möte med kommunal!

Debatten om  verksamheten inom Vård- och omsorg går vidare. Ove Dröscher (S) ordförande i nämnden svarar här signaturen ”En annan USK” i Mölndals-Posten, Ove Dröscher välkomnar också dialog med verksamhet och fack

När det gäller träffpunkterna så fanns det en missuppfattning att verksamheten var hotad. Så var inte fallet utan tanken var ett ökat samarbete med föreningslivet. Den lösningen var i dagsläget inte genomförbar alltså har inget hänt med den frågan. Verksamheten fortsätter som vanligt. Schemaläggningen i våra verksamheter är en fråga av annan art. Det är…

Läs mer

Schemaläggning är ingen politisk fråga!

Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden svarar på en insändare med rubriken ”Var är politikerna?” författad av signaturen ”USK” i Mölndals-Posten. ”USK” frågar var politikerna håller hus när det sker förändringar i scheman och arbetstider inom vård- och omsorg.

Det politiska ansvaret är i första hand gentemot medborgarna. Vilken vård och omsorg vi ska bedriva inom ramarna för den budget som fullmäktige gett oss. Inför 2018 har vi på grund av vikande skatteprognos inte fått full täckning från fullmäktige för pris- och lönehöjningar. Då behövs det en del förändringar i organisationens arbetssätt. Schemaläggning är…

Läs mer
facebook Twitter Email