Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Nej till privatisering av Eklanda äldreboende!

Vård och omsorgsnämnden tog den 26 oktober beslut om att säga NEJ till M, C och L:s förslag att lägga ut Eklanda äldreboende på entreprenad. Majoriteten anser att detta skulle oroa personal och brukare.

Förslaget löd ”Alliansen föreslår att förvaltningen för Vård-och Omsorg förbereder att lägga ut Eklanda Äldreboende på entreprenad enligt LOU.” Vilket i och för sig är märkligt eftersom Alliansen i Mölndal har splittrats. Det var dock en majoritet av nämnden som tydligt sa nej till förslaget. Vi anser att våra äldreboenden ska drivas i offentlig och…

Läs mer
Ove Dröscher

Mölndal betalar cykelutmaning för sina anställda!

Mölndal bekostar deltagaravgiften för sina anställda i Cykelutmaningen 2017. Detta efter beslut i Arbetsgivar- och organisationsutskottet. En bra satsning menar Ove Dröscher (S), ordförande i utskottet.

Mölndals stad uppmuntrar nu till friskvårdsinsatser där medarbetarna använder arbetsresan för sin vardagsmotion. Det ger friskare medarbetare, samtidigt som Mölndals stad minskar miljöpåverkan och trängseln i trafiken Göteborgregionen. Cykelutmaningen syftar till att öka gång- och cykelresorna till och från arbetet. Ett deltagande i Cykelutmaningen kan också kopplas till KF-målen om en sänkt sjukfrånvaro med fokus…

Läs mer
Ove Dröscher

Mölndalsbostäder utpekade i tidningen Hem&Hyra!

I en artikel i tidningen Hem&Hyra pekas Mölndalsbostäder ut som ett av bolagen som brutit mot lagen och där ägaren, i det här fallet Mölndal stad plockat ut mer än vad som är lagligt. Hem&Hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning.

I artikeln står följande att läsa: ”Ett bolag som gjort det till lite av en tradition att lämna över mer pengar än tillåtet är Mölndalsbostäder i Västra Götaland. I tio års tid har den allmännyttiga hyresvärden medvetet bidragit till att bryta mot lagen och även för räkenskapsåret 2015 står man i en helt egen klass….

Läs mer
facebook Twitter Email