Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. På denna sida kommer du kunna hitta allt bra att känna till inför valet och vilken politik vi Socialdemokrater vill driva.

I EU-parlamentsvalet 2024 röstar vi om hur Sveriges 21 ledamöter i parlamentet ska fördelas mellan olika partigrupper. Ju fler som röstar på ett specifikt parti, desto fler mandat tillfaller dem. Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. Det har för närvarande 705 ledamöter från 27 länder. Det första valet hölls 1979 och mandatperioderna är fem år. Parlamentets viktigaste roll är att tillsammans med ministerrådet stifta lagar inom EU. Det antar också EU:s budget tillsammans med rådet. Det är även parlamentet som formellt väljer EU-kommissionens ordförande och godkänner kommissionen i sin helhet. 

Mycket av den politik som regeringen för inom EU bestäms av riksdagen. EU-nämnden ger regeringen mandat för vilken åsikt riksdagen anser att regeringen ska föra fram i EU-förhandlingarna på ministerråden. Regeringen måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden. Detta betyder att även de nationella valen har stor betydelse för vilken politik och riktning Sverige ska ha i den Europeiska Unionen.

Här kan du läsa vad vi socialdemokrater vill i EU-parlamentet: Socialdemokraterna Valmanifest EU-valet 2024

facebook Twitter Email