Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Ove Dröscher

Sjukfrånvaro och timvikarier minskar inom Vård- och omsorg!

När man jämför första kvartalet 2017 med första kvartalet 2016 syns flera förbättringar inom Vård- och Omsorg.

Sjukfrånvaron minskar med 0,56 procentenheter till fortfarande höga 10,59% men det är ändå en tydlig minskning. Trots att antalet arbetade timmar har ökat så har antalet timmar utförda av timvikarier minskat med över 8000. Deltidstjänsterna har minskat med 3,6 procentenheter och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med drygt en procentenhet. Nu är 55% heltidsanställda och…

Läs mer

Befarad besparing inom vård- och omsorg behövs inte!

I mars fick Vård- och Omsorgsförvaltningen ett uppdrag ifrån nämnden om att skyndsamt ta fram ett antal besparingsförslag. Detta på grund av att prognosen visade på ett underskott. Nu, en månad senare, visar prognosen på en så pass bra förbättring att några särskilda åtgärder för att få budgeten i balans i dagsläget inte längre behöver…

Läs mer
Ove Dröscher

Dags för ”Rätt till heltid” inom äldreomsorgen i Mölndal !

Ove Dröscher, ordförande i Arbetsgivar- och organisationsutskottet ser nödvändigheten av att driva frågan om rätt till helhet för anställda inom äldreomsorgen!

I Mölndals-Posten fanns det en insändare för någon vecka sedan som ställde frågan om inte Mölndal ska införa ”Rätt till heltid”. Nu kommer beskedet från Socialdemokraterna och Ove Dröscher. Frågan om rätt till heltid kommer att hamna högt på dagordningen i budgetarbetet. Frågan har diskuterats och delvis utretts sedan S tillsammans med partierna i Majoritet…

Läs mer
facebook Twitter Email