Ove Dröscher

Sjukfrånvaro och timvikarier minskar inom Vård- och omsorg!

När man jämför första kvartalet 2017 med första kvartalet 2016 syns flera förbättringar inom Vård- och Omsorg.

Sjukfrånvaron minskar med 0,56 procentenheter till fortfarande höga 10,59% men det är ändå en tydlig minskning. Trots att antalet arbetade timmar har ökat så har antalet timmar utförda av timvikarier minskat med över 8000.

Deltidstjänsterna har minskat med 3,6 procentenheter och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med drygt en procentenhet. Nu är 55% heltidsanställda och sysselsättningsgraden är 90,13%.
Mycket återstår att göra men siffrorna pekar åt rätt håll.

– Glädjande att Majoritet Mölndals politik nu får genomslag på personalområdet, säger Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

facebook Twitter Email