Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Vård- och omsorgs politiker till möte med kommunal!

Debatten om  verksamheten inom Vård- och omsorg går vidare. Ove Dröscher (S) ordförande i nämnden svarar här signaturen ”En annan USK” i Mölndals-Posten, Ove Dröscher välkomnar också dialog med verksamhet och fack

När det gäller träffpunkterna så fanns det en missuppfattning att verksamheten var hotad. Så var inte fallet utan tanken var ett ökat samarbete med föreningslivet. Den lösningen var i dagsläget inte genomförbar alltså har inget hänt med den frågan. Verksamheten fortsätter som vanligt. Schemaläggningen i våra verksamheter är en fråga av annan art. Det är…

Läs mer

Schemaläggning är ingen politisk fråga!

Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden svarar på en insändare med rubriken ”Var är politikerna?” författad av signaturen ”USK” i Mölndals-Posten. ”USK” frågar var politikerna håller hus när det sker förändringar i scheman och arbetstider inom vård- och omsorg.

Det politiska ansvaret är i första hand gentemot medborgarna. Vilken vård och omsorg vi ska bedriva inom ramarna för den budget som fullmäktige gett oss. Inför 2018 har vi på grund av vikande skatteprognos inte fått full täckning från fullmäktige för pris- och lönehöjningar. Då behövs det en del förändringar i organisationens arbetssätt. Schemaläggning är…

Läs mer

Ove svarar ”En förbannad anhörig”! Det är behovet som styr.

Ove Dröscher deltar med insändarsvar i Mölndals-Posten. Denna vecka är det svar till "en förbannad anhörig" som frågar om det är behovet eller pengarna som styr inom Vård- och Omsorgsnämnden. Skribenten tolkar det som att kommunen centralt gått in och styrt hur många insatstimmar som ska beviljas, och inte de äldres behov. Läs Ove Dröschers svar här:

Svar till ”en förbannad anhörig” Jo, det är biståndsbedömarna som bedömer insatserna. Dessa är dessutom frikopplade från budgetansvar och ska bedöma utan hänsyn till kostnad. Som jag skrev i min förra insändare har biståndet ökat de sista två åren per brukare som beviljats bistånd. Att det är 100 färre brukare handlar om hur många som…

Läs mer
facebook Twitter Email