Schemaläggning är ingen politisk fråga!

Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden svarar på en insändare med rubriken ”Var är politikerna?” författad av signaturen ”USK” i Mölndals-Posten. ”USK” frågar var politikerna håller hus när det sker förändringar i scheman och arbetstider inom vård- och omsorg.

Det politiska ansvaret är i första hand gentemot medborgarna. Vilken vård och omsorg vi ska bedriva inom ramarna för den budget som fullmäktige gett oss.

Inför 2018 har vi på grund av vikande skatteprognos inte fått full täckning från fullmäktige för pris- och lönehöjningar. Då behövs det en del förändringar i organisationens arbetssätt.

Schemaläggning är dock en fråga som inte sköts av politiken utan av arbetsledningen precis som på alla privata arbetsplatser. Det åligger cheferna att hantera dessa frågor tillsammans med medarbetarna och facket. Nämnden har inte givit förvaltningen något uppdrag att ändra i schemana. Uppdraget man fått är att få pengarna att räcka till och det kan man jobba med på flera olika sätt.

Ove Dröscher (S)
Ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email