Ove svarar ”En förbannad anhörig”! Det är behovet som styr.

Ove Dröscher deltar med insändarsvar i Mölndals-Posten. Denna vecka är det svar till "en förbannad anhörig" som frågar om det är behovet eller pengarna som styr inom Vård- och Omsorgsnämnden. Skribenten tolkar det som att kommunen centralt gått in och styrt hur många insatstimmar som ska beviljas, och inte de äldres behov. Läs Ove Dröschers svar här:

Svar till ”en förbannad anhörig”
Jo, det är biståndsbedömarna som bedömer insatserna. Dessa är dessutom frikopplade från budgetansvar och ska bedöma utan hänsyn till kostnad. Som jag skrev i min förra insändare har biståndet ökat de sista två åren per brukare som beviljats bistånd. Att det är 100 färre brukare handlar om hur många som söker och hur många av dessa som har biståndsbehov. Har man behov ska man beviljas insats, ingen sorteras bort. De siffror du har med i insändaren gäller hemsjukvård, den medicinska insatsen som ges av sjuksköterska och inte hemtjänsten som är hjälp med det dagliga levernet.

Ove Dröscher (S)
Ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email