Ove Dröscher

Mölndal betalar cykelutmaning för sina anställda!

Mölndal bekostar deltagaravgiften för sina anställda i Cykelutmaningen 2017. Detta efter beslut i Arbetsgivar- och organisationsutskottet. En bra satsning menar Ove Dröscher (S), ordförande i utskottet.

Mölndals stad uppmuntrar nu till friskvårdsinsatser där medarbetarna använder arbetsresan för sin vardagsmotion. Det ger friskare medarbetare, samtidigt som Mölndals stad minskar miljöpåverkan och trängseln i trafiken Göteborgregionen.

Cykelutmaningen syftar till att öka gång- och cykelresorna till och från arbetet. Ett deltagande i Cykelutmaningen kan också kopplas till KF-målen om en sänkt sjukfrånvaro med fokus på hälsofrämjande insatser samt målet som Mölndals stad som attraktiv arbetsgivare.

– En självklar satsning som är bra både för medarbetarnas hälsa och miljön, säger Ove Dröscher (S), ordförande i Arbetsgivar- och organisationsutskottet i Mölndals stad.

facebook Twitter Email