Vem är det som hotar valfriheten?

Vramsten (M), Krakowski (L) och Martini (C) påstår i en insändare i Mölndals-Posten att Socialdemokraterna hotar valfriheten för de äldre. 
Här kan du läsa Ove Dröschers (S) svar.

Låt oss först vara tydliga. Vi har ingenting emot att företag och kooperativ som inte är vinstdrivande får utföra välfärdstjänster. M, L och C verkar däremot inte så pigga på att Mölndal stad själva ska utföra hemtjänst.

När Vård- och Omsorgsförvaltningen skickade upp en testballong om att lägga ut hela hemtjänsten på entreprenad var de snabba att rösta för en omedelbar utredning av detta. Vi sade nej och menar att det skulle varit en mycket konstig signal att sända ut samtidigt som vi ser över våra enheter. Vad ska man tro? Spelar det då någon roll om man anstränger sig i den interna hemtjänsten eller ska den ändå läggas ned?

Att inte ha någon intern hemtjänst att jämföra med skulle dessutom innebära att det blir svårare att göra rätt upphandlingar och jämförelser då man inte skulle ha egen personal som är insatt i frågan.

M, L och C har också fört fram idén att de privata utförarna borde få mer betalt för att kunna utföra bättre hemtjänst än kommunen och att därmed fler skulle välja privata alternativ. Tanken är kanske att om man enbart låter brukarna bara välja mellan olika privata alternativ så kan de ju ”rösta med fötterna” och inte ställa några krav på kommunen. Är du inte nöjd så byt utförare! Det är ju lättare än att ta ansvar för en egen verksamhet.

Vad gäller underskottet i den interna verksamheten kan vi bara konstatera att det inte kommit något förslag från M, L och C om hur vi ska komma tillrätta med detta.

Ove Dröscher (S)
Ordförande Vård- och Omsorgsnämnden

facebook Twitter Email