Mitt första maj: Ove Dröscher

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Firandet har pågått över hela världen i över 100 år. Det startade bland annat i kampen för åtta timmars arbetsdag för att förhindra utslätning och i Sverige har det sedan länge blivit verklighet. Ironiskt nog är problemet i Sverige idag många gånger det motsatta. Tidigare ville man uppnå att man som mest skulle behöva jobba åttatimmar om dagen. Idag är det istället många som inte når upp till dessa timmar och behöver kämpa för att faktiskt få lov att jobba dessa åtta timmar och inte färre. Kommunerna är knappast bättre på att hantera frågan än det privata näringslivet men borde kunna ta på sig ledartröjan för en förändring. Det är inte bara till fördel för de anställda att jobba heltid och få ut mer lön och därmed också bättre pension. Dessutom är det ett gigantiskt slöseri med kompetens att inte använda alla medarbetares kunskap, färdigheter och arbetsförmåga fullt ut. Det är visserligen enklare att lägga scheman med kortare arbetstider men det är också den enda fördelen. Det är nu hög tid att ta ett rejält steg mot rätten till heltid för alla, även i Mölndals Stad.

facebook Twitter Email