1 maj tal: Tomas Angervik

Kära mötesdeltagare!

Jag heter Tomas Angervik och är sjukvårdspolitiker och fackligt aktiv.

Det känns fantastiskt att få stå här framför er 1 maj och tala till er som stolt socialdemokrat.

Vi socialdemokrater gick till val på att bygga ett starkare samhälle.
Vi kommer behöva slita och förhandla, för varje steg på vägen, men vi vet vart vi ska nå.

Vi ska nå ett starkt samhälle,
som inte lämnar vår framtid till marknaden eller ödet,
utan tar ansvar – för att bekämpa segregationen, klyftorna och ojämställdheten.

Ett starkt samhälle,
som nyanställer tusentals inom sjukvården och omsorgen,
för att korta köer och alltid kunna finnas där för dig och din familj när ni har det som svårast.

Ett starkt samhälle,
som satsar på lärare och lärarassistenter,
för att skapa studiero och återigen göra det svenska skolsystemet till ett av de mest jämlika och högpresterande i världen.

Jag har själv 3 barn i skolväsendet och kan se med egna ögon dess fördelar men även dess nackdelar. Vi behöver tillsätta fler vuxna i skolan. Barn skall känna sig trygga i skolan. Alla barn ska ha rätt att få känna trygghet i skolan och även kunna ha studiero.

Ett starkt samhälle,
som rekryterar tusentals nya poliser och socialarbetare,
så vi kan slå lika hårt mot brotten som mot brottens orsaker.

Själv har jag suttit som nämndeman i tingsrätten och sett orsakan och verkan av olika typer av brott. Och är helt övertygad om att det krävs både sociala insatser lika väl som hårdare tag mot brottsligheten.

***

Jag vill också ha ett starkt samhälle,
som kliver in med kraft på landsbygden,
säkrar tillgången på bredband, utbildning, infrastruktur,
och ser till att hela Sverige inte bara kan leva – utan växa.

Om vi vill att Sverige skall fortsätta växa på den globala fronten när det gäller digitalisering, det skall inte spela någon roll vart du växer upp när det gäller dessa möjligheter.

… ett starkt samhälle,
som inte dumpar klimathotet på kommande generationer,
utan gör så att vanligt folk kan bygga de där solpanelerna,
och få tillgång till de hållbara boendena, transporterna och produkterna,
så att klimatomställningen inte blir ett ok – utan en möjlighet.

Vi måste driva på och ge pengar till forskning för att öka stimulansen till att göra miljösatsningar på våra företag i Europa. Både ge stimulans men även ställa krav.

Det är inte rimligt att de 100 största företagen i världen står för 70 % av utsläppen.

Så kan vi inte ha det. Om vi vill nå våra gemensamma framtida klimatmål.

Ett starkt samhälle,
som inte bara ojar sig över pensionärernas situation,
utan tar ansvar för att höja deras pensioner!

Så bekämpar vi otryggheten, i vilken form den än visar sig.
Så bemöter vi den oro som högerextremismen försöker utnyttja.
Så bygger vi solidaritet och jämlikhet, även i det tjugoförsta århundradet.

Är inte det en högst rimlig princip?
När du är som svagast, ska du veta att vår gemenskap är som starkast.

* * *

Det finns förstås ingen vanlig människa som vaknar upp en morgon och tänker:
Nu är jag allt sugen på ett starkare samhälle!

Det är en önskan som tar sig andra uttryck.
När vi säger:
Jag vill att sjukvården ska finnas där både vid öroninflammationer och hjärtflimmer.
Jag hoppas mina barn får hjälp både med att lösa mattetal och att stoppa mobbing.
Jag kräver att polisen både slår ned mot terrorism – och de som trakasserar kvinnor.

Är det inte då olika uttryck för samma önskan?
Att trygghet aldrig ska vara ett privilegium för rika.
Utan en gemensam rätt – av och för oss alla.

***

Det finns få saker som är så farliga för ett samhälle,
som känslan av att demokratin inte kan leverera.

Det är den hopplösheten, som politiska och religiösa extremister kan utnyttja.
Det är i den grogrunden, demokratins fiender försöker växa – och få makt.

Vårt arbete för att skapa ett starkare samhälle,
innebär därför också att vår demokrati kliver fram igen, tar ansvar, tar kontroll.

Det är allas vårt ansvar att stå emot de mörka krafter som finns och växer i samhället. För oss själva och för kommande generationer.

Där det inte är ödet eller osynliga ekonomiska krafter som styr det här landet. Det är vi. Som medborgare. Vi som röstar. Vi som engagerar oss. Vi som står här idag.

Det är vi, som kan avgöra att sjukvård och äldreomsorg,
inte ska baseras på marknadsvärde eller marginalvinster – utan medmänsklighet.

Ebba Busch Thor stod i aktuellt och berättade att hon kan tänka sig att samarbete med SD för att korta vårdköerna, men det är inte Stefan Lövén som är ansvarig för sjukvårdsköerna, det är regionerna.

Trots den s-ledda regeringens historiska satsning på över 1.8 miljarder kr till västra Götalands Regionen så ökade köerna mest i hela Sverige i vg regionen.

Då kan påminna Ebba om att hennes parti KD var med och styrde förra mandatperioden i Västra Götaland. Där vårdköerna växte mest i landet. Det nämner hon gärna inte.

Jag tycker att pengar eller din inkomst inte skall bestämma hur vården du får ser ut.

Som sjukvårdspolitiker i regionen anser jag att man inte kan göra en omställning av svensk hälso- och sjukvård, och tro att det löser sig genom statlig styrning.

Det krävs att man har bra styre i regionerna som klarar av utmaningarna inom vården.

För några år sedan hade regionen en stark ekonomi, med överskott på över 1,6 miljarder kronor.

Nu får de knappt budgeten att gå ihop.

Den grönblåa ledningen saknar kapacitet att göra detta. Redan i år har sjukhusen ett underskott på flera hundra miljoner kronor. Just nu pågår jakten på vart de kan spara in.

Som vanligt när det sparas in kommer det bli personalen som förväntas springa fortare. Vilket även drabbar patienterna med risk för ökade vårdskador, längre sjukvårdsköer och sämre vård.

Det är vi, som kan avgöra att skolor inte startas för att slussa skattepengar
– eller sprida religiösa dogmer,
utan för att väcka varje barns glädje,
över en så vacker sak som att förstå multiplikation.

Det är vi, som kan avgöra att landsbygdens gemenskaper inte överges,
vägarna skall vara körbara, att affärer ska räddas, att byskolor ska rustas upp, att järnvägar ska dras, att polisstationer ska bemannas – det går att påverka, genom demokratin!

Det ska vi visa genom att bygga ett starkare samhälle: Demokratin kan leverera.
Det är inte marknaden eller ödet som avgör vår framtid – det är vi!

* * *

Det finns ett löfte som socialdemokratin har stått för,
sen våra första stapplande steg i Sverige.
I säkrandet av demokratin.
I skapandet av välfärdsstaten.
I utbyggnaden av utbildningssystemet.
I påbörjandet av klimatomställningen.
Ja, allt vi tagit oss för, har budskapet egentligen varit ett och samma:
Du är inte ensam. Vi gör det tillsammans.

Och kanske är det detta, som det starka samhället symboliserar mest av allt:
Sammanhållningen och solidaritet.

I en orolig omvärld. I en global ekonomi.
I vardagslivet motgång och glädje – så håller vi ihop.

Och de högerkonservativa,
som kallar oss naiva eller överdrivet hoppfulla,
de som säger att ojämlikhet är naturligt,
eller verkar tro att samhället knappt går att förändra – de har rätt!
Givet att varje människa står ensam.

För ensam är det inte lätt att få någonting gjort.
Men tillsammans, när folk ställer sig sida vid sida,
– i en stark gemenskap, i ett starkt samhälle –

Då har vi gång på gång visat, genom hela Sveriges historia,
att det finns få saker vi inte kan rå på.

Så låt de konservativa säga att arbetarrörelsen spelat ut sin roll,
eller att socialdemokratin inte har lösningen på samhällsproblemen.

Som facklig ser jag samarbetet mellan fack och politik lika viktigt då som nu, då de fackliga krafterna alltid har motverkat fascism och rasism.

Jag har varit bl a regionalt skyddsombud. Besökt både stora och små företag

Under mina dryga 15 år som facklig representant så har jag sett med egna ögon vilken skillnad det gör när facket är närvarande och inkluderat på arbetsplatser. För arbetet mot rasism och fasicm. Det är genom fackets närvaro vi kan motverka att det växer fram på våra arbetsplatser.

* * *

Vi socialdemokrater…

– Gick till val på att satsa minst 20 välfärdsmiljarder i hela landet – och det ska levereras.
– Börjar införandet av en familjevecka, för att ge föräldrar mer tid med sina barn.
– Ska anställa 10 000 fler inom polisen under de kommande fem åren.
– Anställer fler lärarassistenter och ökar insatserna för ordning och studiero i skolan.
– Förstärker tjej- och kvinnojourerna och bekämpar hedersrelaterat våld.
– Öppnar servicekontor för att säkra tillgång till statlig service och gör en historisk satsning på infrastruktur med 700 miljarder till järnväg och vägar.
Tar krafttag mot vårdköerna och den psykiska ohälsan.
– Förstärker den personliga assistansen.
– Stärker Försvarsmakten, bygger ut värnplikten och stärker både civilt och psykologiskt försvar.
– Höjer pensionerna för de som slitit ett helt långt liv med låg lön.

När det gäller EU-valet kamrater

Så är det många som tycker att Europaparlamentsvalet känns oklart och abstrakt.
Det gör att folk inte röstar.

Själva valrörelsen handlar därför om det som vi socialdemokrater är världsmästare i:
hårt arbete!
Knacka dörr i grannområdet! Dela ut flygblad! Besök klubbar!

Om en kollega i fikarummet säger att det inte spelar någon roll om man röstar i valet,
ryck tag i dem, häll i dem lite kaffe, och se till att de vaknar upp och ser verkligheten!

Högerextremismen mobiliserar i land efter land.
De attackerar minoriteter, meningsmotståndare och fria medier.
De urholkar rättsstaten och försvagar civilsamhället.
Och de vill återuppväcka en blind nationalism,
som gång på gång dragit ned Europa i avgrunden!

De ska inte lyckas!

Men det är inte bara i Sverige,
som den borgerliga högern har visat att de gärna samarbetar med högerextremismen,
så länge det kan ge lite makt åt dem själva!

Så det är upp till oss att sätta emot.

Vi behöver både ta den principiella kampen,
och se till att EU-bidragen kan dras in till de länder som vill svika unionens demokratiska principer.

Men framför allt, behöver vi skapa ett EU,
där fler känner sig så trygga, fria och jämlika,
så att högerextremismen inte kan hetsa dem till att hata andra.

Då krävs socialdemokrater,
som ser till att EU prioriterar rätt,
och både skapar nya jobb genom innovation och handel
– och ser till att de jobben är till schyssta villkor,
så att arbetare aldrig ställs mot arbetare i Europa.

Då krävs socialdemokrater,
som kan genomföra en bred och folkligt förankrad klimatomställning,
och förverkliga Parisavtalet,
utan ”om”, utan ”men”, utan ”kanske”.

Då krävs socialdemokrater,
som kan gå från ord till handling,
i bekämpandet av den gränsöverskridande brottsligheten,
i upprättandet av ett hållbart och rättvist fördelat ansvar för migrationen,
i kampen för att minska klyftorna.

Och då krävs din och min insats,
för att få folk att rösta – och att rösta rött,
och göra så att socialdemokratin kan besegra högerextremismen i Europa!

Tack för att ni kom och lyssnade! Ha en fortsatt trevlig 1 maj!

Tomas Angervik

facebook Twitter Email