100 fler lärare i Mölndals skolor!

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Mölndal – därför har vi Socialdemokrater påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. För oss är det långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest.
Vi vill nationellt utbilda och anställa fler lärare och lärarassistenter. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna.

Tomas Angervik, (S), Ordförande i Skolnämnden i Mölndal
Aylin Fazelian, Riksdagskandidat

I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. I Mölndal arbetar nu över 100 fler lärare i Mölndals skolor än när vi tillträde. Vi går till val på att öka kunskapen och studieron i skolorna genom att vi vill ha fler vuxna i skolorna.

Med en S-ledd regering kommer vi kunna fortsätta våra satsningar på skolorna i Mölndal. Med att bl a anställa lärarassistenter, Vi kommer ta ytterligare steg mot att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ta ytterligare steg mot att stärka elevhälsan.

Det behövs mer tid för lärande under skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, rörelse och lärande ska stimuleras och möjligheterna till läxhjälp och extrastöd behöver utökas.

Med oss får du en välfärdsatsning som håller ihop samhället. Men det kräver en regering som satsar på välfärden framför stora skattesänkningar om Mölndal ska kunna göra stora investeringar i Mölndals skolor.
Vi sätter välfärden i förarsätet.

Tomas Angervik (S)
Ordförande skolnämnden i Mölndal

Aylin Fazelian (S)
Riksdagskandidat

facebook Twitter Email