Marie Östh Karlsson

34 miljoner till Mölndal i vårändringsbudgeten!

I ett pressmeddelande från regeringen kan man läsa fördelningen av välfärdspengarna till kommunerna kommun för kommun i hela landet. Där framgår det att Mölndal tilldelats 34 miljoner.

Utöver de 10 välfärdsmiljarderna för 2017 föreslår regeringen ytterligare 750 miljoner kronor till kommuner och landsting i vårändringsbudgeten.

Nu kan vi presentera fördelningen av tillskotten till förlossningsvård och satsningar på barn och ungas psykiska hälsa respektive sociala barn- och ungdomsvården, säger finansminister Magdalena Andersson. Det handlar om 600 miljoner kronor till landstingen och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Kommunerna kommer dessutom kunna ansöka om medel till sommarjobb för ungdomar respektive ytterligare klimatinvesteringar inom Klimatklivet.
Fördelningen av tillskott till förlossningsvård och barn och ungas psykiska hälsa sker baserat på landstingens befolkningsandel. Fördelningen av tillskott till den sociala barn och ungdomsvården till kommunerna sker i enlighet med kriterier som tar hänsyn till kommunernas belastning.

Bakgrund:
Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och landsting om 10 miljarder kronor från 2017. Av dessa fördelades 7 miljarder kronor utifrån antalet asylsökande och nyanlända. Återstående 3 miljarder kronor fördelades via anslaget för kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.

– Det är naturligtvis glädjande att regeringen fortsätter att satsa pengar på kommunsektorn, säger Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.
– Större delen av dessa medel har vi redan tagit med i vårt budgetförslag men det blir tydligt att vi har en regering som vill utveckla den svenska modellen och se till att välfärdssektorn växer sig starkare avslutar hon.

 

facebook Twitter Email