Aktuellt från Gunnebo Slott och Trädgårdar

I år har Gunnebo Slott och Trädgårdar lämnat en händelsefullt vår och sommar bakom sig. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB har sedan april ny styrelse. Vid halvårsskiftet slutade Lena Vikström efter 25 år på Gunnebo, var av 18 år som VD.

Den 1 juli tillträdde Ann-Christin Sande sin tjänst som Gunnebos nya VD. Gunnebo Slott och Trädgårdars uppdrag är att ”vårda, värna och bevara Gunnebo samt att vidareutveckla det unika helhetskonceptet som anläggningen utgör och att presentera det på ett attraktivt sätt för besökarna”. Sommarteater är en av dem viktiga verksamheter på Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Sommarteatern på Gunnebo Slott och Trädgårdar som har blivit en tradition, genomfördes 2019 för artonde året i rad. Årets föreställning har också blivit väl mottagen av såväl kritiker som publik.

Under åren 2002-2018 har teatern haft närmare 140 000 besökare, och 2019 kan ytterligare drygt 13 000 adderas till den summan. 2019 års föreställning har fått övervägande positiva recensioner och via sociala medier har vi också kunnat se att publiken har varit nöjda med sitt besök och rekommenderat föreställningen till sina vänner. Biljettköparnas ålder är relativt jämnt fördelad mellan 25-65+ år (störst andel, 9%, är mellan 45-54 år).

Drygt 30% av biljetterna köps av göteborgare, 13% av boende i Stockholm och ca 10% av mölndalsbor. Övrig biljettförsäljning är ungefär jämnt fördelad i närliggande kommuner. Med tanke på den relativt stora andelen stockholmsbesökare så skulle man kunna anta att marknadsföringen via TV och sociala medier har haft avsedd effekt (att nå nya målgrupper).

Gunnebo har tillsammans med Folkuniversitetet bedrivit utbildningar med inriktning trädgård sedan 2010 och den första YH- utbildningen, ” Trädgårdsmästare med inriktning till kultur och hälsa” sedan 2012. Gunnebos långa historia och erfarenhet av sommarteater är naturligtvis värdefull, men för att vidareutveckla Gunnebos sommarteater i framtiden är avgörande vilken inriktning som väljs på kort sikt. Långsiktigt behöver vi arbeta fram en sammanhållen, mer långsiktig evenemangsplan, där en sommarteater och/eller sommarscen ingår. Planen bör vara en konsekvens av Gunnebos uppdrag och långsiktiga mål.

Styrelsens arbetsområde täcker hela Gunnebo Slott och Trädgårdar AB samt därtill knutna verksamhetsområden. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vårda och utveckla det unika kulturarv som Gunnebo Slott och Trädgårdar utgör och därmed erbjuda inspirerande upplevelser och aktiviteter till ett brett fält av intressenter såsom allmänhet, näringsliv, kulturturism och utbildningsväsende.

Under hösten den nya styrelsens ledamöter gör praktik på Gunnebos verksamheter såsom restaurangen, trädgård och kulturreservat i syftet att få en bättre och tydligare bild av Gunnebos bräda verksamheter.

Shahla Alamshahi
Vice ordförande
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

facebook Twitter Email