Arbetsmiljön ska stärkas inte försvagas

Läs Karin Vedlins text om vikten av en bra arbetsmiljöpolitik.

Den psykosociala och organisatoriska  arbetsmiljön har i takt med minskade åtgärder från arbetsgivaren gjort arbetsplatserna mer sjuka än tidigare. Ansvarstagandet är inte detsamma. Fler och fler människor sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra psykosociala sjukdomar. Även dödsolyckor och allvarliga skador ökar.

Arbetsmiljöverket hade en stark och betydelsefull ställning förr. De besökte arbetsplatserna och granskade varje år om hur lagar och förordningar följdes.
Förr var det främst den fysiska arbetsmiljön som kontrollerades men idag är det den psykosociala hälsan som ökar mest och den ökar i snabb takt.

Därför är det viktigt med en progressiv arbetsmiljöpolitik. Socialdemokraterna står för den. De övriga partierna har inte sett allvaret i frågan och försämrar både arbetsmiljön och arbetsrätten. Det är nämligen så att en försämrad arbetsrätt stänger ut människor från arbetsplatserna, och det är en stark kränkning av människors lika värde.

Läs socialdemokraternas åtgärder för att öka rätten till god arbetsmiljö på jobbet

Karin Vedlin (S)

facebook Twitter Email