Även detta år har vi Socialdemokraterer fokus på skolan

Precis som förra året så vill vi Socialdemokrater satsa på skolan. Barn, elever och personal. Personaltätheten är låg och grupperna är stora. Klasserna i skolan måste minskas.

Vår personal är grunden till verksamheten. Då blir arbetsmiljön mycket viktig. Vi vill leverera kvalitet till våra unga medborgare. Barn och elever ska ha en trygg och lärorik skolgång, redan från första skoldagen. Vi vill därför stärka förutsättningarna och satsa på särskilt stöd. Vi vill minska klasser och barngrupper. Och vi vill dessutom öka personaltätheten. Allt för att skapa ökad trygghet och studiero.

Måltiderna i skolan är viktiga för att eleven ska kunna fokusera och prestera. Därför har vi tillsatt extra medel för att förbättra måltidssituationen. Sist men inte minst så skall kulturskolan vara tillgänglig för alla barn! Det ska inte handla om föräldrarnas plånbok. Därför vill vi inte höja avgifterna lika mycket som majoriteten.

Våra satsningar går i linje med vad Mölndals förskolor och skolor behöver. Även för dess personal. Vi har mycket att göra och vi är väl medvetna att detta inte är lösningen på allt.

Men vi visar tydligt vad och hur vi vill rikta medel. Dessa satsningar är det minsta våra barn, elever och personal förtjänar. För de kämpar varje dag. Och kampen bli än större i dessa tuffa tider.

Vi vill samtidigt ta tillfället att tacka all fantastisk personal som jobbar så hårt för våra unga!

Elpida Georgitsi (S)
Vice ordförande i skolnämnden

Pernilla Övermark (S)
Kommunalråd

facebook Twitter Email