Bert Karlsson ser campingpotential i Lindome

Bernt Runberg (S) motionerade för flera år sen om att anlägga en ny campingplats i Mölndal. Utredningen har gått långsamt. Men nu verkar det som det möjligen lättar lite.

Planeringsutskottet ordförande, Stefan Gustafsson (S) och Bernt Runberg besökte tillsammans Ursands Camping i Vänersborg som ägs och drivs av entreprenören Bert Karlsson.

Det de såg och hörde var mycket spännande om campingens utveckling till vad den är i dag och hur den kommer att utvecklas. Bert berättade om sina planer. Bert såg också stora utvecklingsmöjligheter och behov i Mölndal och stadens läge i förhållande till det utbud som finns i Mölndal och Göteborg.

Nu får Planeringsutskottet och stadsbyggnadskontoret jobba vidare med sin lokaliseringsutredning, men platsen i närheten av Lindevi i Lindome ansåg Bert Karlsson som högintressant med närhet till fritidsaktiviteter, golfbana och kollektivtrafik med ett pendlingsavstånd på 15-20 minuter till Göteborgs central.

– Det är klart att det finns behov av en ny campingplats, men vi måste också hitta en driftig entreprenör som kan se utvecklingspotentialen i det område som pekats ut i Lindome. Det gör Bert Karlsson och det finns säkert flera säger Bernt Runberg (S).

facebook Twitter Email