Nu startar vi det hårda arbetet för klimatet

Under sommaren brukar litteraturen ofta stå i centrum. Vänner och bekantas bästa hängmatteböcker poppar upp i trådarna och inspirationen flödar. Den litteratur jag själv nyligen upptäckt och tycker är högst aktuell är Klimatasken, bestående av fyra mindre böcker/noveller om klimatet, skriven av tre personer som tillsammans bildar Klimatklubben. 

I dagens samhälle bygger det mesta på normer. Hur vi ska bete oss, vad som är eftersträvansvärt och hur vi ska leva våra liv följer alla en given kod. Det handlar om alltifrån att vi vill flyga på semester till varmare breddgrader under sommaren eller byta telefonen till en mer uppdaterad modell. Det är normer och system som gör att samhället i stort drar i en viss riktning. Problemet är dock att denna riktning går åt fel håll. Dagens normer är ohållbara och drabbar klimatet. 

Vi i Sverige släpper ut i genomsnitt nio ton växthusgaser per person och år. Detta är långt över rimliga nivåer och vad som kan anses som hållbart. Frågan är vad som driver detta? Den största delen av våra utsläpp står privat konsumtion för, ungefär ⅔, den sista delen utgörs av offentlig konsumtion. Vad är det då som orsakar dessa stora utsläpp? 

Bilen och flyget är två transportmedel som ofta tas för givet. Varje morgon sätter en sig i bilkön till jobbet bara för att en slentrianmässigt anser att det tar kortast tid. Grejen är ju dock att så inte alltid är fallet. Köerna, parkeringarna, avgifterna blir ofta mer påfrestande än vad de egentligen gör nytta. Samtidigt finns normer i samhället som gör bilen till en statusmarkör och något eftersträvansvärt. Likadant är det med flyget. Att resa på en varm solig semester till Grekland är en statusmarkör och något folk eftersträvar att göra under sommaren. Under denna period fylls också våra sociala medier med semesterbilder från stränder och flygplatser som visar upp det härliga liv vi lever. Samtidigt vet jag att vissa resor inte går att göra utan flyget, och dessa är helt okej, men förslaget är då att inte lägga upp det på sociala medier.  

Vårt personliga beteende har alltså en stark påverkan på klimatet och klimatförändringarna. Dagens normer skapar därför ett ohållbart samhälle. Detta är ett mönster som måste brytas. Nu är det färdigt med bilder från stränder och flygplatser, det är dags för tågresan genom Europa eller den svenska skogen att stå i centrum. Bilens centrala roll i samhället har också gjort att våra städer utformats efter biltrafiken, även detta får det vara stopp på. Varför inte bygga det lättare och säkrare för folk att transportera sig med cykel eller till fots.I framtidens städer byts biltrafiken mot hälsovinster. I slutändan är det vårt beteende som skapat dagens miljöproblem och det är därför vi som måste ändra på oss. Starta med något lätt. Testa att transportera dig annorlunda, handla mer på second hand eller inspirera andra på jobbet. Varför inte gå med i en miljöorganisation eller ett politiskt parti. Volontärbyrån har gjort en undersökning som visar att 94% av de som engagerar sig ideellt upplever en ökad livsglädje. Det är sunt för livet!

Till sist vill jag bara bemöta följande argument: Varför ska Sverige som är så litet anstränga sig, när till exempel Kina har mycket större utsläpp? För att svara på denna frågan behövs bara ett fåtal ord: Var är våra kläder tillverkade? Varifrån kommer metallerna och delarna till våra telefoner och datorer? Det kommer från Kina och andra liknande länder. Detta gör Kinas utsläpp till våra utsläpp. Vi måste ta ansvar för hela produktionskedjan och inte bara en liten del. Klimatet är en global fråga, och Sverige är en del av denna jord. Nu förändrar vi samhället, till ett grönare!

Jacob Wihlborg
Fullmäktigeledamot

facebook Twitter Email