Kyrka

Bli kyrkopolitiker du med!

I september i år är det kyrkoval. Då skall vi Socialdemokrater gå till val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet i Svenska kyrkan.

Kyrkovalet utgör också starten på valrörelsen inför det allmänna valet 2018 då regeringsmakten står på spel. Kyrkovalet är alltså dubbelt viktigt både för att öka partiets inflytande i Svenska kyrkan och som träning inför valet 2018.
 
Här i Mölndal behöver vi Dig som Socialdemokrat i kyrkovalet både som röstande och som nominerad på fullmäktigelistorna. Vi behöver bli fler att anta utmaningen att ställa upp som nomineringsgrupp i det kommande valet som går av stapeln den 17 september 2017!

”Jag är inte religiös”, kanske du tänker, även om du är medlem i kyrkan.
Ett uttryck för den svenska folkkyrkan är just att den är öppen för alla, oavsett hur långt man har kommit på trons väg. Att vara undrande eller tvivlande inför olika kristna frågeställningar är alltså inget hinder för att värna helheten och andra delar av det som Svenska kyrkan står för, exempelvis den diakonala verksamheten, kyrkans sociala insatser eller att värna det kulturarv som finns i de kyrkliga byggnaderna eller alla de kulturarrangemang som sker i vårt land. Inte många tänk er på att just Svenska kyrkan är den största arrangören av kulturprogram i Sverige. 
 
Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan är ett uppdrag som också ger möjligheter att påverka samhällsutvecklingen om man så vill. Ta inte minst de senaste årens flyktingar som kommit till vårt land där Svenska kyrkan här i Mölndals stad ställt upp för allas lika värde och varit en viktig samverkanspart med kommunen.

De politiska skillnaderna inom kyrkan är i vissa frågor märkbara. Allt ifrån att man från vissa håll söker arbeta för en elitistisk kyrka där den gudstjänstfirande församlingen ser sig som den viktigaste gruppen.
Vi Socialdemokrater arbetar ju istället för en öppen folkkyrka där alla medlemmar och ickemedlemmar inkluderas i församlingens uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.

Det finns krafter i vårt samhälle som vill förvandla kyrkan från folkkyrka till elitkyrka och därmed stänga ute flertalet som inte tycker som dom, vilket i sin tur kan sluta med att de allmänna valen inom kyrkan försvinner?
 
Därför är vår önskan att du som socialdemokrat ställer upp som kandidat i de kyrkliga valen!

Välkommen att vara med i det arbetet!

Du kan anmäla ditt intresse, eller fråga mer. Kontakta Jan-Erik Lindström som är vår kyrkopolitiska ledare. Bor du i Lindome, som är eget pastorat, kan du kontakta Stig-Ove Dahlgren.

facebook Twitter Email