Början på slutet för VGR:s regionservice?

Om den moderatledda Västra Götalandsregionen fortsätter sin privatiseringsiver så är det inte svårt att tänka sig att dom snart sneglar på möjligheten att privatisera delar av serviceverksamheten inom regionen. Harri Ikonen, sektionsordförande inom regionservice tror att den risken finns.

Med en sån utveckling finns en risk att flera av restaurangerna i regionens regi ligger i farozonen, inte minst Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhusets restauranger kan komma att bedrivas i privat regi.  Detta kan tyckas vara en lite sak men det gör att sjukhusköken förlorar en massa måltider som man nu på restaurangerna. 

Det är svårt att få ekonomi i dessa restauranger. Både med korta öppettider och begränsat utbud. Flera av regionens sjukhus ligger också så till att det behöver finnas en möjlighet att kunna gå till en restaurang. Det kommer man även fortsättningsvis att kunna göra detta men till priset av längre mattransporter. 

När regionservice driver restaurangerna så lagas maten från grunden 20 meter från kund, förändras det blir matresan betydligt längre och troligen med mer halvfabrikat.

Regionservice är en serviceenhet som har sjukvården som enda kund. 

Sjukhusköken kommer att laga färre portioner och det man möjligen sparar i ena änden, får man betala i längre transporter och minskad effektivitet i sjukhusköken.

Harri Ikonen som är sektionsordförande för facket inom regionservice är bekymrad över den kortsiktighet som den moderatledda majoriteten visar inom Västra Götalandsregionen.

Han menar att man minskar effektiviteten som funnits i och med att sjukhusköken kunnat laga mat åt restaurangerna. Och är orolig för att om den moderatledda majoriteten får fortsätta att styra i regionen kan detta drabba många mölndalsbor som arbetar inom regionservicens verksamheter.

facebook Twitter Email