Bygg fler hyreslägenheter i Mölndal!

Socialdemokraterna vill utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen inte minst Mölndals stads egna bolag Mölndalsbostäder AB! Kommunerna har bostadsförsörjningsansvar och ett viktigt verktyg för att klara av det är de allmännyttiga bolagen. Allmännyttan har ett samhällsansvar och minskar segregationen men bidrar också med innovation och konkurrens.

De allmännyttiga bostadsföretagen är ett viktigt verktyg i bostadsförsörjningen. Från och med 2011 har vi en ny lag, kallad Allbolagen, som säger att Bolagen ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte men enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.

Bostadsbyggande ska ge hög samhällsnytta och bostäder där människor har råd att bo och leva. Allmännyttans syfte är att tillgodose olika typer av bostadsbehov. Man ska ha ett varierat utbud med bra kvalitet som är attraktivt för olika människor. Allmännyttans ansvar är att förvalta det befintliga bostadsbeståndet och verka för nyproduktion av bostadsbeståndet.
Allmännyttans roll att bygga det svenska folkhemmet kan inte överskattas. Tillsammans med folkrörelseföretag som HSB och Riksbyggen har allmännyttan spelat en avgörande roll för att bygga bort bostadsbrist, förse flertalet människor med moderna lägenheter och utgöra en kostnadspress på hyrorna.

Det finns många goda exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag har lyckats pressa byggpriserna, men allmännyttan står inför samma förutsättningar och hinder för ökad produktion som övriga aktörer. Inte minst med tanke på avkastningskravet som infördes 2011, är problem som höga produktionskostnader, svårigheter att få planlagd mark och bristande konkurrens stora utmaningar för allmännyttan. Det ger fler bostäder samtidigt som det ökar samhällsnyttan.

Ekonomiskt hållbar utveckling förutsätter att bostadsföretaget genererar ett överskott som kan användas för att utveckla verksamheten och ha beredskap för framtida händelser och påfrestningar. Resurserna ska nyttjas effektivt och att deras värde upprätthålls genom lång användningstid, möjlighet att reparera, återanvända och återvinna varor och material. 

Ett sådant synsätt måste genomsyra såväl nyproduktion som renovering och förvaltning. Ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv ska prägla verksamheten och även de krav på avkastning som ställs på företaget.

Med detta konstaterar vi socialdemokrater att i Mölndal kan allmännyttans andel av hyresbostäder öka, vi ligger lägre än övriga landet. I Mölndal har Mölndalsbostäder byggt och förnyat flera områden och planerar att bygga 450 lägenheter de närmaste tre åren – både i Mölndal, Kållered och Lindome. Det tycker jag är bra men vi behöver öka takten på byggandet av hyreslägenheter.

Sven-Ove Johansson (S)
ordförande i Mölndalsbostäder AB

facebook Twitter Email