Dags för nästa steg i välfärdsbygget!

Vår S-ledda regering har lyckats hantera Sveriges ekonomi på ett utomordentligt sätt. Ekonomin är stark och arbetslösheten sjunker. Det underskott som vår S-ledda regering ärvde är nu borta och vi kan nu se över vilka satsningar som behövs. Vi har utmaningar och statsministern var tydlig i sin regeringsförklaring - målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Den starka ekonomin, menar vi, ger utrymme för att fortsätta utvecklingen av den svenska modellen och ta ytterligare steg i arbetet med att utjämna de ojämlika hälsoskillnaderna. Socialdemokraterna har genom historien genomdrivit reformer som gjort Sverige till ett av världens mest jämlika länder, det är en av grundbultarna i vår politik.

Vi anser att nästa steg som ska tas är att få tandvården att bli en del i vår allmänna sjukförsäkring. Det är en kostsam reform och därför har vi inte råd att vänta – betydande steg bör tas med start år 2018.

Idag är tandstatus en klar socioekonomisk klassmarkör. De som avstår från tandvård är de som är ekonomiskt utsatta, arbetslösa, låginkomstagare. De med låg inkomst väljer också behandlingar som är billigare. En sådan billigare behandling är helt krasst att man drar ut tänder. Det är helt otänkbart inom sjukvården i Sverige att man som patient får välja behandlingsformer efter vad man har råd med. Vi vet också att det finns samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar.

Sverige har tandvårdsstöd idag som täcker kostnader men graden av självfinansieringen ger fortsatt en ojämlik tandvård. Det finns frisktandvårdsavtal men är uppbyggt på att ju sämre tandhälsa man har ju högre premie får man betala. Många framförallt äldre kvinnor med låg pension har inte har råd med ett sådant avtal. Steg behöver tas för att integrera tandvården i vår sjukvård. Detta ser vi som en viktig välfärdsreform och vet att många håller med. Det var också S-kongressens mening tidigare i år.

Låt oss ta nästa steg i en bättre välfärd för alla!

Patrik Karlsson,
Ordförande i Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt

Janette Olsson,
Vice ordförande i Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt

facebook Twitter Email