Det är på allvar nu!

Krafter som vill vrida tillbaka klockan är ute efter regeringsmakt i Sverige. Det kan vi inte tillåta! Se filmen med Aylin Fazelian och läs hennes text här!

År 1988 bildades Sverigedemokraterna ur nazistiska – och fascistiska grupperingar. Idag, 30 år senare, är likheterna mellan SD och Hitlers tyska nationalsocialism fortsatt slående. I NSDAP:s nazistiska ”Kateches” (Der Deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage), fastställdes att medborgarskapet ligger i lojaliteten gentemot nationen. Synen på skillnaden mellan medborgarskap och nationstillhörighet var grundstenen i den tyska nazismens ideologi.

I SD:s partiprogram kan man läsa att: ”Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. […] På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”.

Men det stannar inte där. SD är dessutom ett djupt kvinnofientligt parti; de vill inskränka aborträtten, införa sambeskattning, höja vårdnadsbidraget, inskränka föräldraförsäkringen, införa samvetklausul för vårdpersonal och ta bort genuspedagogiken i förskolan. Det är ett parti som vägrar inse hotet av klimatförändringar; som röstade nej till både klimatlagen i riksdagen och det internationella Parisavtalet. Listan på destruktiva reformer som SD vill införa för Sverige kan göras lång.

Allt för länge har SD kunnat komma undan med att kalla sig själva för ”Sverigevänner”. Det är över nu. Att vara verklig Sverigevän är att ta kampen mot SD. Det är att vara stolt antirasist och feminist. Det är att välja investeringar i varann och välfärden – före stora skattesänkningar för den rikaste procenten.

En röst på Socialdemokraterna är den enda garanten för att Sverigedemokraterna inte får makt. Vad väljer du?

Aylin Fazelian
Riksdagskandidat (S)

facebook Twitter Email