Det kallas för demokrati!

I media har det i det senaste skrivits om gratis skolfrukost, ett förslag som kom från SSU Mölndal till Socialdemokraterna, vilka lade en motion om detta i kommunfullmäktige. Frågan anser vi är viktig och det är bra politik som kan gynna Mölndals elever, vilket också Socialdemokraterna ställer sig bakom som princip. 

Vi som ungdomsförbund driver vår politik och tycker olika i många politiska frågor jämfört med Socialdemokraterna. Det kan handla om allt från klimatambitioner till investeringar av bostäder och skolan. Det finns flera frågor SSU Mölndal driver idag som Socialdemokraterna i Mölndal ännu inte ställt sig bakom. Exempelvis att göra Mölndals innerstad bilfri eller att utöka öppettiderna på biblioteken. Detta innebär inte att det finns någon sorts konflikt eller splittring, utan helt enkelt att vi är två organisationer som vilar på samma ideologiska grund men som tycker lite olika ibland. 

På nationellt plan går vi från SSU fram med förslag om gratis skolfrukost, det är något vi står för och kommer fortsätta att göra. Likaså har Socialdemokraterna en vision om skolmaten och dess positiva effekter på elever och skolgången, vilket vi uppskattar bland annat genom den extra satsningen på skolluncherna. Vad vi alla dock behöver förhålla oss till är verkligheten, där politiken formas och ändras genom kompromisser och vad kommunen har råd med. Vi i SSU Mölndal hade gärna sett att regeringen prioriterat extra resurser till kommunerna i Sverige, istället för skattesänkningar. Det hade underlättat för våra skolor att förbättra skolgången exempelvis genom gratis skolfrukost till våra elever. 

Men vi ger inte upp, vi organiserar oss. Bara för att vi inte fått igenom vår politik denna gång betyder det inte att vi helt plötsligt lagt den på hyllan eller slutar tro på den. Vi fortsätter vår kamp och kommer fortsätta driva Socialdemokraterna i den riktning vi tycker är bäst, precis som det ska gå till i välfungerande demokratiska organisationer.   

SSU Mölndal

facebook Twitter Email