Detta har vi gjort, Jörgen!

Marie Östh Karlsson svarar Jörgen på en insändare i Mölndals-Posten. Jörgen undrar vad vi har gjort när vi suttit i majoritet de senaste 4 åren. Vi har gjort mycket. Här är Maries svar!

Svar till Jörgen
Jörgen har i en insändare frågat vad vi gjort under dessa fyra år för att förbättra för mölndalsborna. Den socialdemokratisk ledda majoriteten i Mölndal har under den här mandatperioden tagit initiativ till byggandet av en ny sporthall i Lindome centrum. Det nya Stadsbiblioteket har öppnat, under hösten så kommer Mölndals nya innerstad med Galleria att invigas och det nya hotellet med mässhall vid Åbytravet är snart färdigt.

I Kållered centrum kommer det snart att byggas närmare 450 bostäder. Vi har under mandatperioden tagit fram detaljplaner och beviljat bygglov för tusentals bostäder, varav många redan är påbörjade.

Vi startade mandatperioden med att ge alla som fyllt 65 år fri kollektivtrafik i Mölndal. Det kompletterade vi sedan genom att införa det även för alla elever som går i skolan årskurs 7-9.

Vi har genom att minska antalet timanställningar och ökat andelen fast anställd personal förbättrat kontinuiteten i verksamheten samt ökat tryggheten för de anställda inom Vård- och omsorg. Vi har också startat projekt med hemlagad mat i hemtjänsten.

Vi jobbar hårt med att minska barngrupperna i förskolan och dom har minskat sen vi tillträdde, men vi ska minska dom ytterligare. Ett uppdrag som är ett av våra viktigaste för framtiden.

Vi har under de senaste tre åren lyckats väl med mottagningen av nyanlända. Vi har lyckats skapa utbildning för nyanlända och integrationen har fungerat bra för de som kommit till Mölndal.

När det gäller simhallen så är målet att bygga en helt ny simhall med en 50 metersbassäng och flera mindre bassänger. Vi har nu riktat in oss på att få igång verksamheten tillfälligt så snabbt så möjligt så att vi kan fortsätta med simundervisningen under hösten. Vi räknar med att byggnationen av en helt ny simhall ska vara igång under 2020. Vi har haft inne experter och sakkunniga för att bereda frågan och efter deras rekommendationer nu kommit fram till att detta är den bästa lösningen.

Du avslutar din sändare med att fråga vad jag och Socialdemokraterna vill göra nästa mandatperiod. Svaret på den frågan är mycket, det blir alldeles för lång att skriva här. Men jag kan rekommendera ett besök vid något av våra valtält i Mölndal, Kållered eller Lindome, eller på vår hemsida där du hittar vårt valprogram. Där kan du läsa om alla de åtgärder vi vill vidta för att bygga Mölndal tryggare, bättre och starkare under de kommande fyra åren.

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email