En diger dag för finansministern!

På måndagen fick Mölndals stad besök av finansminister, Mikael Damberg. Efter ett besök i Göteborg under förmiddagen hade två besök planerats här i Mölndal

Finansminister Mikael Damberg anländer till Åbro och GoCo Health Innovation City vid lunchtid. Mötet startade med en diskussionslunch i GoCo’s lunch och konferenslokal. Vi samtalade kring forskning på olika nivåer och vikten av framtida satsningar för att stärka den svenska nationella Life Science-strategin. Vi fick också en övergripande genomgång av området och vilka företag och verksamheter som redan finns kopplade till området. Både den fysiska och den psykiska hälsan nämndes. Man lyfte att visionen är att det ska bli en stadsdel med forskning, bostäder, skola, äldreboende mm. Vid 14-tiden var det dags att avsluta för att åka vidare till dagens andra besök.

Färden gick nu till Kvinnojouren Frideborg som är en ideell förening. De riktar sig till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi möter dem på en adress som inte är offentlig. Detta är deras kontor, en trerummare någonstans i Mölndal. Diskussionerna förs avslappnat runt bordet i köket och möte känns mycket viktigt. Finansministern hade särskilt bett om att få besöka en sådan verksamhet. Trots att detta kan ses som en kommunal verksamhet är det givetvis frågor som rör hela landet. Många gånger måste kvinnor söka sig till en annan stad för att kunna fly säkert. Många gånger blir också en flytt till en annan del av landet en förutsättning för barnen att kunna fullfölja sin skolplikt.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av regeringens högst prioriterade områden. Det jobb som kvinnojourerna och skyddade boende, likt Frideborg, gör är enormt viktigt. Jag är glad att jag blev välkomnad på besök där
– finansminister Mikael Damberg (S)

Två saker vi reagerade särskilt på var att vinstdrivande företag har ett klart övertag gentemot ideella föreningar när det gäller antal placeringar från kommunerna. Trots att föreningarna faktiskt kan erbjuda mer hjälp så sätter lagbestämmelser om upphandling käppar i hjulet. Sedan upplevde vi att Damberg var genuint intresserad av frågan och av att hitta framtidens lösningar. Klockan 15.30 avslutades dagen i Mölndal.

Mikael Damberg sätter sig i bilen  och styr mot Härryda för att av sluta dagen med en dörrknackning.

facebook Twitter Email