Tomas Angervik

En offensiv industripolitik tjänar vi alla på!

Jag vill se en offensiv kongress som vågar ta sig an de möjligheter som vi har framför oss. Jag vill att vi ser de möjligheter som en satsning på industrins för med sig. Några trender som är klart synliga är globalisering, urbanisering, resurseffektivisering och digitalisering. 

Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling. Där staten och industrin tillsammans fokuserar på  industrins innovationsförmåga, konkurrenskraft och nya industrijobb.

För att lyckas med det krävs satsningar på forskning, kunskap och kompetensförsörjning, främja fri och rättvis handel, kapitalförsörjning, bygga bort flaskhalsar i Sveriges infrastruktur och digitalisering.

När det gäller digitaliseringen så behöver vi bli bättre på globala lösningar och breda i alla sektorer och verksamheter. Det skapar bättre flöden, produkter, produktkännedom och  lättare att hitta nya kunder och marknader. Vi behöver bygga in yrkeskunnande i tekniken. Radikal förändring av logiken i verksamheter och inse att samverkande förändringar accelererar utvecklingen.

Vi behöver göra satsningar på mjukvarutvecklare  som idag är en bristkompetens. Genom att omskola en del av befintliga ingenjörer med uppdaterade kunskaper inom mjukvaruutvecklingen. Samt satsa på mer utbildningsprogram på en allt mer växande marknad som digitaliseringen för med sig.

Det behövs  satsningar på omställning, vuxenutbildning och validering för att de som idag är anställda inom industrin ska kunna utvecklas och stärka sig själva och företagen i framtidens industriarbete. När det gäller vuxenutbildningen ser jag gärna att staten går in med medel i privata företag.

 

 

Riktade medel till att omskola personal som vill utvecklas efter att ha haft ett jobb i många år. Men då ekonomin inte ger utrymme för studier för individen. Där behöver vi hitta vägar att stärka upp och ge möjligheter till omskolning. För att undvika att personalen blir utsliten och utbränd. Både företag och personal inom industrin skulle bli bättre på att hänga med i de förändringar och utmaningar branschen har framför sig.

Det gäller även att ställa om gamla maskinparker till att klara morgondagens tekniska krav. Vi behöver satsa för att inte bli från sprungna av våra konkurrenter på den allt mer globala marknaden.

Tomas Angervik
IF Metall medlem,
kongressombud för Göteborgsområdet Socialdemokrater

facebook Twitter Email