Elpida Georgitsi

Facklig politisk samverkan – viktigt för arbetarrörelsens framtid!

Elpida Geogitsi, kommunalare, ordförande i Fässbergs Socialdemokratiska förening skriver om vikten av det facklig politiska samarbetet.

Under många år har Socialdemokraterna och facket haft en facklig politisk samverkan Detta är en naturlig del av arbetarrörelsen. Arbetsrättsliga lagar infördes på 70-talet, satsningar för bättre arbetsmiljö beslutades…. Ja, listan kan göras lång. Men det var länge sedan den facklig politiska samverkan var som starkast!

Politiker fattar beslut. Beslut som säger vad som ska göras. Fackets medlemmar är utförare av alla de politiska besluten.
I Sverige har vi den unika arbetsmarknadsmodellen. Arbetstagareorganisation och arbetsgivare kommer överens om marknadens spelregler. Dvs kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms oftast förbättringar av de befintliga arbetsrättsliga lagarna, samt andra bestämmelser som inte finns reglerat i lagar såsom lägsta lön, olika ersättningar mm…
Fackets medlemmar är de som sitter med fakta och kännedom om hur politiska beslut påverkar deras arbetssituation. Det är en styrka som arbetarrörelsen har.

Varför tar vi inte tillvara på den och utvecklar den för att nå framgångar för våra väljare? För arbetarrörelsen? Det är ingen hemlighet att antal väljare inom arbetarrörelsen som röstar på partiet minskar. Min fråga är: Hur får vi dem tillbaka? Att rösta på partiet? Hur kan vi övertyga ungdomar, som är ”nya” på arbetsmarknaden, att det är vårt parti som är det parti som står upp för arbetsrörelsen?

Året är 2017 och det förekommer fortfarande allvarliga arbetsolyckor. Det finns många arbetare som har fleradeltidsanställningar för att få ihop en heltidslön. Många arbetare blir sjukskrivna pga dålig arbetsmiljö. Fortfarande finns det massvis med otrygga anställningar. Och det finns fortfarande arbetsgivare som vägrar att teckna kollektivavtal.
I min vardag som facklig förtroendevald ser jag hur avgörande det är för fackets medlemmar att fatta politiska beslut som förbättrar deras arbetssituation och deras vardag. Som fritidspolitiker upplever jag hur det är att fatta beslut, att bära på det ansvar en politiker har. För att facklig politisk samverkan ska bli stark igen måste politiken och facket förstå varandra och lyssna på varandra. Med politiken menar jag alla S-politiker och med facket menar jag fackets medlemmar.
Kyrkoval 2017 och 2018 är det val på riks-region och kommunnivå. Facklig politisk samverkan är en väg till seger för val 2017, 2018 och alla val framöver. Vi får aldrig glömma vilken styrka facket och partiet har tillsammans!

Elpida Georgitsi
Facklig-politiska ledare SAP Mölndal

facebook Twitter Email