Patrik Karlsson

Färre barn i förskolegrupperna i Mölndal. Viktigt S löfte!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har som vallöfte utlovat att minska antalet barn i grupperna på förskolan. Vi har kommit en liten bit på väg i det arbetet, men det är så lite att det förmodligen inte märks så tydligt ute i verksamheten. Men trenden går åt rätt håll.

De åtgärder vi hittills använt oss av är ju i första hand att öka personaltätheten, det vill säga att tillföra mer resurser för att man ska kunna anställa fler pedagoger i verksamheten.

Vi kan nu konstatera att med den metoden kommer vi snart inte längre. Det beror på att vi nu hamnar i det läget att vi saknar yta. Vi saknar helt enkelt tillräckligt mycket lokalutrymme för att klara av att minska barngruppernas storlek.

Av det skälet så har vi nu lämnat ett uppdrag till skolförvaltningen om att utreda hur mycket mer lokalyta vi kommer att ta i anspråk om vi ska kunna minska samtliga barngrupper med ett barn.

Det kommer naturligtvis inte gå att lösa detta igenom ett trollslag. Men vi ser nu att förutsättningarna för detta är bättre än på länge. Det byggs just nu mer bostäder än någonsin i Mölndal, det i sin tur innebär att vi också kommer att bygga en hel del nya förskolor.

Då är det viktigt att dimensionera dessa på ett sånt sätt att de hjälper till att skapa den ytan som krävs för att vi ska minska storleken på grupperna.

Skolnämnden kommer att återkomma med en åtgärdsplan för hur detta ska gå till och hur stora investeringar det innebär.

– För Socialdemokraterna är löftet om minskade barngrupper i förskolan prioriterat. Nu när vi ser att vi nu får ett gyllene tillfälle så handlar det om att ta vara på det, säger Patrik Karlsson (S), ordförande i Skolnämnden. Minskade barngrupper är en fantastiskt framtidsinvestering, avslutar Patrik

facebook Twitter Email