Fritidspolitiker

Tredje delen av vår text-serie om att vara fritidspolitiker i Mölndals kommun: Lisa Andersson

Funderar ibland på hur jag hamnade här, hur blev jag fritidspolitiker? Kanske undrar du också vad en fritidspolitiker gör.

Min fritid ägnar jag åt mitt parti, socialdemokraterna. Jag gör väldigt olika saker i mitt uppdrag som politiker. Tre saker har jag blivit utsedd till och vald till. Ersättare i fullmäktige, ledamot i skolnämnd och ledamot i Gunnebos bolagsstyrelse.

Att vara ersättare i fullmäktige innebär att jag träffar mina kamrater i partiet och diskuterar alla frågor. Det betyder också att jag en gång i månaden sätter mig på läktaren och lyssnar in vad som ska beslutas om under kvällens fullmäktige. Snart är det dags för mötet om nästa års fördelning av stadens pengar, budgeten. Gott att veta att det görs i god tid.

Jag är ledamot i skolnämnden i Mölndals stad. Här träffar jag andra fritidspolitiker minst två gånger i månaden. Vid ett möte diskuterar jag med mina partikamrater hur vi kommer att ställa oss i aktuella frågor men också hur vi vill utveckla förskola, skola och fritidshem i staden. Vid nämndmötet som sammanträder en onsdagskväll i månaden går nämnden igenom aktuella frågor, vi följer upp och beslutar om budget, ges redovisning och kunskap om vad skola och förskola i Mölndal gör.

I Gunnebo Slott och trädgårdar som är ett bolag är det min uppgift att se till bolagets bästa utifrån vad ägarna vill. Ägarna här är Mölndals Stad. Nu har jag beskrivit lite av det vardagliga och praktiska som fritidspolitiker.

Det jag gillar är att tala politik, kanske med den jag möter ute. För det kan komma vilka spännande frågor. Är det ett val som närmar sig är det oftare än vanligt.

En aktuell politisk fråga just nu är den om pengar och skolan i Mölndal, För åtta år sen arbetade jag själv på en av stadens förskolor då tjänade några förskollärare i Mölndal 23000 kr/månaden. Sen dess har förskollärare haft en bättre löneutveckling. Det var inte en nyutexaminerad förskollärare. Det var en lärare som varit anställd i minst 17 år. Andra politiker framför lärares löneutveckling som orsak till svårighet att få en budget i balans. Vad tjänade du själv för åtta år sen?

Jag kommer aldrig tycka att lärare och annan personal i Mölndals skolor, förskolor, fritidshem eller andra verksamheter i skolnämnden tjänar för mycket. De anställda är den viktigaste resurs vi har. Mellan 2014 och 2018 var det vi socialdemokrater som tillsammans med andra partier i en majoritet styrde staden. En av den viktigaste politik vi genomförde var att arbeta för att det ska vara positivt att vara anställd i Mölndal. 

Vi har en lång väg kvar men inom skola och förskola visade berättelsen för 2018 att vi var en liten bit på väg mot en bättre arbetssituation. Nu är det en annan majoritet som Mölndalsbor valt att styra staden och då bland annat skola och förskola.

Jag kommer tillsammans med mitt parti alltid stå för en socialdemokratisk politik. Det vill säga det ska vara bra att jobba i Mölndal, det ska finnas rätt till vila och återhämtning. Du ska kunna ta din rast under arbetsdagen. Möjlighet till samarbete och utveckling i skola och förskola. 

Jag har varit med väldigt länge i politiken och tycker att det roligaste nu är när jag möter nya kamrater i vårt parti. Kom med du också! Politik är roligt, meningsfullt och du behövs bland oss. 

Elisabeth ”Lisa” Andersson

     

facebook Twitter Email