Göteborgsområdets partidistrikt!

Socialdemokraterna Mölndal ingår i Göteborgsområdets partidistrikt GO(S). Här kan du läsa hur man kommer i kontakt med distriktet samt vilka övriga Arbetarekommuner som ingår i partidistriktet.

Mölndal ingår i Göteborgsområdets partidistrikt. Distriktets expedition ligger i Kungälv och där sitter våra ombudspersoner Catrin Wikblad, Ola Johansson och Sara Björnsson.

I distriktsstyrelsens VU (verkställande utskott) ingår ordförande Patrik Karlsson från Mölndal, kassör Jim Aleberg från Ale och vice ordförande Janette Olsson från Stenungsund.

För kontakt med partidistriktet:

Distriktsexpeditionen

Västra Strandgatan 2, Kungälv
Telefon 0303-102 50

E-mail: goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

Partidistrikt för arbetarekommunerna i Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv och Alingsås.

Hemsida: http://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se

facebook Twitter Email