Grattis till våra medaljörer!

Under Socialdemokraterna Mölndals årsmöte 24 mars fick tre av våra medlemmar socialdemokratins finaste utmärkelse, Tage Erlanders hedersmedalj. Den tilldelas, efter beslut i Socialdemokraterna partistyrelse, alltså klubbat av vår partiordförande Magdalena Andersson, personer vars engagemang betytt mycket för vår rörelse och som förtjänstfullt representerat partiet. 

Under årsmötet fick Estelle Hwatz, Bernt A Runberg och Mona Berglund Nilsson ta mot Erlandermedaljen från Kenenth G Forslund, riksdagsledamot. Nedan följer motiveringarna:

Mona Berglund Nilsson

Mona Berglund Nilsson. Du är facklig-politisk samverkan på två ben. Alltså ett alldeles livs levande exempel på facklig-politisk samverkan personifierad.

Du började som fackligt aktiv i Kommunal och med det som grund blev du sedan också politiskt aktiv i Socialdemokraterna. Det fackliga arbetet räcker långt på arbetsplatsen, men vill man påverka samhället i stort, då behövs det också politiskt arbete. Det är därför som facklig-politisk samverkan är så viktigt i arbetarrörelsen.

Vi har letat. Och som vi har letat! För att hitta ditt allra första politiska uppdrag. Vi är inte riktigt säkra, men vi tror att det var 1984 som ersättare i Personalnämden här i Mölndals kommun. 1988 så kom du in i Kommunfullmäktige och ansvaret för kommunens personalfrågor fortsatte och du fick allt större förtroende och ansvar.

Du har varit ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i Socialnämnden och i Mölndalsbostäders styrelse. Men så finns det också ett uppdrag som återkommer över ganska lång tid. Nämligen det i ledningsgruppen för hjärt- och kärlprojekt. Jag kan inte tänka mig en mer passande person att ha där. För Mona, du har ett väldigt stort hjärta. Jag ska återkomma till det strax.

Det facklig-politiska arbetet och samverkan stannade inte i Mölndal, det bar iväg ut över kommungränsen. Faktiskt ända upp till Stockholm och uppdraget som ledamot i Sveriges Riksdag 1994 till 2006. Min första mandatperiod i riksdagen blev din sista, men jag tror inte att det har något samband egentligen.

I riksdagen var du ledamot i Socialförsäkringsutskottet. Ett arbetstyngt utskott, väldigt tekniskt om alla våra trygghetssystem men också väldigt nära de människor som behöver samhällets stöd och skyddsnät allra mest.

Men du hade också ett viktigt partiinternt uppdrag i riksdagen, som kvittningsman. Det är de tre ledamöter i S-gruppen som ska hålla ordning på att ledamöterna är på plats och röstar som de ska. Och det är här Monas stora hjärta kommer in igen. Kvittningspersonerna måste nämligen vara en närmast omöjlig kombination av stränga och medmänskliga.

Kvittningspersonerna ska nämligen besluta om de så kallade kvittningsansökningarna. Alltså ledamöter som har något annat möte, uppdrag, resa eller personligt skäl för att inte kunna delta i en omröstning. Vissa ledigheter, kvittning, ges, men det måste hela tiden koordineras med de andra partierna så att proportionerna i valresultatet bibehålls.

Då gäller det att vara sträng mot partikamraterna och till största delen hålla dem i riksdagen, men samtidigt ha det där stora hjärtat och kunna både känna och prata med den ledamot som har det tungt för tillfället på det personliga planet och behöver få en extra dag där hemma med familjen.

Mona Berglund Nilsson, för engagerat politiskt arbete och stort hjärta tilldelas du Tage Erlanders medalj.

Bernt A Runberg

Bernt A Runberg har ägnat, och ägnar, en avsevärd del av sin tid här på jorden åt det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Det Bernt inte har gjort för partiet är svårt att komma på.

Ordförande för Lindome S-förening, arbetarekommunen valberedning, till bostads- och parkeringsbolag. Från taxeringsnämnd, till Trafiksäkerhetsnämnd, som ordförande för miljö och hälsa, social- och arbetsmarknadsnämnd, till kommunstyrelsen och långvarig gruppledare för fullmäktigegruppen. Du personifierar samhällsbygget.

Det finns inte ett område som Bernt inte bemästrar.  Du visar att det är de socialdemokratiska värderingarna som leder oss rätt oavsett område. Socialdemokratin är inte en teoretisk övning, utan en praktisk gärning. Och vilken gärning, Bernt!  Ditt långvariga och omfattande engagemang har, tillsammans med ditt lugna och resonerade sätt, varit till stor gagn för partiets resultat, anseende och framgångar.

Du har varit och är fortfarande arbetarrörelsens gentleman. Inte bara med dina fina hattar, utan i alla områden som du verkar. Inte minst i talarstolen – vältalig, samarbetsvillig men alltid skarp och med arbetarrörelsens värderingar i centrum.

Bernt har genom åren representerat partiet på ett utomordentligt sätt, och återkommande visat prov på partiets styrka – nämligen att förena en djup ideologisk övertygelse med pragmatisk samarbetsförmåga. En sann humanist och medmänniska.

Den största rikedomen och de största tillgångarna ett parti besitter är dess medlemmar, och med Bernt har partiet verkligen ”funnit guld”. Det är dessutom en källa som inte sinar, utan du har fortsatt att generöst dela med sig av detta guld till arbetarrörelsens unga.

”De flesta möter hans namn med ett igenkännandets leende, med en känsla av värme och tillgivenhet”. Jag citerar Palmes ord om Erlander – men det också i hög grad våra ord om dig Bernt.

Bernt A Runberg, du är som klippt och skuren att tilldelas Tage Erlanders hedersmedalj.

Estelle Hwatz

Estelle Hwatz – du har, sedan du gick med i partiet på 60-talet, gjort betydelsefulla insatser för vår fackliga-politiska samverkan – något som är ovärderlig för vårt parti. Utöver dina politiska uppdrag har du haft ett mycket långvarigt fackligt engagemang inom Kommunalarbetareförbundet. Bland annat som ordförande för Kommunal Mölndal.

För Estelle har varit förtroendevald i ordets bästa mening – både en tänkare och en görare. Med ett stort fokus på sitt uppdrag har hon visat stor kunskap, pålitlighet och ansvarstagande. Med Estelle är det ordning och reda. Orädd och sällan trött. Du har visat att respekt går åt båda håll – både gentemot medlemmar men som fackligt aktiv också gentemot arbetsgivaren. Den sistnämnda tog ofta råd från dig.

Estelle – du har sett vikten av att politik och förvaltning behöver varandra. Många är de gånger som du som facklig satt på nämndsammanträden på kvällarna, bara för att lyssna av dina medlemmars behov. Det är dedikation!

Estelle har varit, och är, en mycket god representant för partiet, och du symboliserar i akt och mening partiets ledord om solidaritet, jämlikhet och gemenskap. Du har varit en verklig ledare, solidarisk och rättvis. En sann vän, med underfundig humor.

Om Tage Erlander sades att han var en öppen och generös ledare, han lyssnade tålmodigt på alla synpunkter. Det är också ord som sagts om dig Estelle.

Att du är en ledare som alltid är uppriktig i sin åsikt, men alltid med värme. Som med stor generositet delat med sig av kunskaper och erfarenheter, och varit en förebild och mentor.

Estelle Hwatz är partimedlemmen som inte alltid kanske syns mest, men som med sitt vänliga sätt och beredvillighet verkat i Tage Erlanders anda, och visat hur jämlikhet och frihet hör ihop genom den enskilde medlemmens personliga insatser – genom partiet och på arbetsplatsen.

I såväl den stora som lilla världen kan människan göra stordåd. För att citera Olof Palmes ord om Tage Erlander: ”Han behandlade folk lika, och de kände det. I det avseendet – och så endast i detta blev – blev jämlikheten fullt genomförd i det svenska samhället”.  

Centerledaren Gunnar Hedlund sade en gång – ”Tage Erlander är en god människa. Så är det.”

Estelle Hwatz är en god människa, och en bättre sammanfattning än så är väl svår att få.

Din gärning är väl värd att föräras med Tage Erlanders hedersmedalj. 

facebook Twitter Email