Gym, relax och café viktigt i nytt Åbybad!

Nu är bollen i rullning när det gäller den framtida badanläggningen. För Socialdemokraternas del är det viktigt med en ny anläggning som säkerställer simskola, simträning och motionssim. För badets mervärde bör badet innehålla Relax, gym, café, shop samt ha hög tillgänglighet via kollektivtrafik.

– Det är viktigt att vi når alla målgrupper och uppfyller våra vallöften, nämligen att alla skall ges förutsättningar att lära sig simma. Vi får heller inte glömma de som vill träna, koppla av och ta sig en fika eller glass säger Karin Vedlin, ordförande i Kultur & Fritidsnämnden.

Det finns planer på att Valhalla skall bygga nytt och att Liseberg skall bygga ett nytt upplevelsebad. Utifrån dessa nybyggnationer, dagens behov och en beräknad befolkningsökning är grunden till det kapacitetsbehov vi ser som nödvändiga. Bad- och simytan behöver vara fullgod så all typ av verksamhet får plats. – vi måste utgå från allas rätt och möjligheter till en nåbar anläggning. Barn, ungdomar och pensionärer har erbjudits gratis busskort och är bland våra viktigaste målgrupper, därför är det också viktigt att turerna med Västtrafik beaktas, säger Karin.

Arbetsmiljön behöver hålla en toppnivå i en ny anläggning. Den får aldrig byggas bort. Personalen är det viktigaste vi har för att verksamheten skall fungera. Man skall erbjudas en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Nu ska vidare studier tillsammans med entreprenör visa på huruvida en renovering av den befintliga anläggningen eller en nybyggd anläggning är den bästa lösningen ur en totalekonomiskt synpunkt.

facebook Twitter Email