Peka finger

Liberaler som slickar på sina fingrar!

Frågan är om inte Liberalerna är Mölndals mest populistiska parti? Nu senast handlade det om att man säger nej till ny politisk organisation utan att frågan ens är färdigutredd.

Jag vill direkt nu, innan jag går vidare klargöra att Socialdemokraterna kommer att ta ställning till frågan när utredningen är helt klar, när vi kan se vilka konsekvenser det kan få, såväl positiva som negativa.

Jag tror att Liberalernas snabba ställningstagande beror på Mölndals-Posten artiklar i frågan med fokus på att Mölndal kan få ytterligare två kommunalråd. Detta har mötts av några inlägg, både på tidningens insändarsida och på Facebook, och man kan säga att det bildats en liten opinion mot detta.

Snabbt ser vi Liberaler slicka på sina fingrar och sticka upp dom i luften. På kortare tid än en väderkvarn snurrar ett varv är Liberalerna ute och tar avstånd från detta och säger sig istället vilja värna skolan? En märklig jämförelse, eftersom skolan som är en fråga som alla partier i Mölndal säger sig värna. En verksamhet där dessutom Majoritet Mölndal lagt mer resurser på än Liberalerna någonsin lyckades få igenom under sin tid inom Alliansmajoriteten.

Nåväl, nu till det som är lite mer intressant. När utkastet om en ny politisk organisation lämnade Arbetsgivar- och Organisationsutskottet den 7 februari så ställde sig samtliga ledamöter bakom den. Förslaget skickades till Kommunstyrelsen för utredning och konsekvensbeskrivning. Bakom detta förslag står även Liberalernas ledamot, Glenn Grimhage, som sitter i utskottet. Han hade ingen avvikande åsikt i frågan. Han ville dessutom utöka de politiska uppdragen med ytterligare ett presidieuppdrag, en andre vice ordförande, i de större nämnderna. Ett förslag som inte vann gehör hos utskottets majoritet.

Märk väl att i detta ögonblick så framkom det inte med ett ord från Liberalernas ledamot att han inte ville lämna ett förslag till Kommunstyrelsen som innehöll ytterligare två kommunalråd!

Antingen så agerar varje Liberal politiker på helt egen hand, eller så har man så dålig kännedom om sitt partis ”poppispolitik”, att man snubblar på sina egna fötter mindre än två veckor från det att man tycker det är okej att utreda frågan om att ge Mölndal ytterligare två kommunalråd?

Jag vet inte vilket av det som är mest troligt, men det är uppenbart att populismen är så förhärskande hos Liberalerna att man inte ens vågar avvakta en utredning och konsekvensbeskrivning innan man tar ställning. Det ska bli intressant att se om Liberalerna överhuvudtaget kommer att delta i ett beslut om en framtida politisk organisation i Mölndal?

Patrik Karlsson (S)

facebook Twitter Email