M kastar sten i glashus!

Marie Östh Karlsson och Aylin Fazelian svarar moderaterna Kristian Vramsten och Johanna Rantsi på en insändare i Mölndals-Posten där de undrar hur S ska ha det med invandringspolitiken.

I Mölndals-Posten kunde man i tisdags läsa en debattartikel från moderaterna Kristian Vramsten och Johanna Rantsi. De inleder kritiken mot Socialdemokraterna genom att på ett, minst sagt historielöst sätt, tillskriva sin egen tid i regeringen, som en tid av breda överenskommelser där ansvar togs för Sverige. Sanningen är ju den att Alliansregeringen gjorde det totalt motsatta. Under de borgerliga åren i regeringsställning genomfördes massiva skattesänkningar på bekostnad av välfärden, omfattande privatiseringar av vårt gemensamma, och stupstocken i sjukförsäkringen som ledde till att man utförsäkrade människor på löpande band. Dessutom skapade alliansen med sina jobbskatteavdrag den världsunika situationen att pensionärer betalar mer i skatt än dem som jobbar.

Under den tiden var det vi Socialdemokrater som ville göra upp om de stora frågorna för Sveriges utveckling. Intresset från er sida var minst sagt svalt. Under åtta år förmådde ni bara genomföra en blocköverskridande överenskommelse, ni vägrade i övrigt konsekvent. Faktum är att Stefan Löfvens regering genomfört 18 blocköverskridande överenskommelser på mindre än fyra år, medan ni bara gjorde en på åtta år.

Vi har gjort upp blocköverskridande om frågor som är grundläggande för Sveriges trygghet och utveckling. Bland dessa kan nämnas Försvarsöverenskommelsen, Energiöverenskommelsen, och det statsfinansiella ramverket. Dessa exempel på Socialdemokraternas vilja att göra upp över blockgränserna bottnar sig i övertygelsen om att vissa frågor är så stora och avgörande för framtiden att Sverige inte har råd ändra spår var fjärde år om majoriteten i Riksdagen byts.
Med detta i färskt minne gör moderaternas debattartikel onekligen skäl av uttrycket att ”kasta sten i glashus.”

När det gäller migrationspolitiken är vi stolta över att vi under en Socialdemokratiskt ledd regering genomfört den största humanitära insatsen i vårt lands historia i och med det stora mottagandet av flyktingar hösten 2015. Samtidigt är vi stolta över att vi hade kraft att stå upp för asylrätten och säkerställa att de som fått stanna fått möjlighet till en effektiv integrering och arbete. Vi riktar stark kritik mot att EU i grunden misslyckats med flyktingpolitiken, ”Fort Europa” är nu ett faktum. Vi menar dock att vi i ett läge där alla Europas länder stängt sina gränser som ensamt land inte kan ha en migrationspolitik som avsevärt skiljer sig från övriga EU-länder. Vår linje står därför fast i migrationspolitiken vilket även vår kritik mot övriga EU-länders osolidariska politik gör.

I höst är det val. Då står valet mellan en socialdemokrati som vill investera i det gemensamma och skapa ett starkare samhälle och en borgerlighet som vill skära ner och privatisera välfärden. Vårt val är tydligt. Sverige blir starkare tillsammans.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
Aylin Fazelian (S), Riksdagskandidat, Mölndal

facebook Twitter Email